Vocaal Ensemble Gaudeamus

Logo Gaudeamus

Gaudeamus

 

Het vocaal ensemble “Gaudeamus” werd in maart 2007 opgericht door leden van de Protestantse Kerk Brussel (PKB), met als eerste doel het verlenen van een muzikale meerwaarde aan de erediensten van hun locale kerkgemeenschap.

“Gaudeamus” neemt echter ook deel aan andere evenementen op muzikaal gebied.

Het repertoire omvat naast werken van Bach, Rousell, Purcell, Haydn, Mozart, Schubert, Mendelssohn, Rutter, ook Psalmen en gezangen uit het Liedboek voor de Kerken alsmede eigentijdse liturgische muziek uit andere landen. Daarnaast werken we ook het profane repertoire uit.

Het ensemble bestaat uit tien zangers. Filips Pieters is de dirigent. Gaudeamus wordt regelmatig begeleid door Anna Rusakova (piano/orgel).
Versterking is welkom en geïnteresseerde zangers worden aangemoedigd contact op te nemen met de hieronder vermelde contactpersonen.
Ter voorbereiding op de erediensten waaraan het ensemble zijn medewerking verleent, wordt op zondagavond gerepeteerd. De zangers bestuderen zelf thuis de muziekstukken, zodat er tijdens de repetities meer aandacht besteed kan worden aan de muzikale afwerking.
De predikant, de dirigent en het ensemble kiezen in onderling overleg de muziekstukken uit voor de erediensten.

De dirigent, Filips Pieters

Dirigent Filips Pieters

Een introductie:
Hij studeerde hobo, contrabas, kamermuziek en muziekgeschiedenis aan de conservatoria van Gent en Antwerpen. Daarnaast speelde hij hobo en contrabas in verschillende orkesten. Hij heeft ook heel wat hobo soloconcerten gespeeld.
Hij volgde Masterclasses barokhobo in Den Haag en de studie orkestdirectie te Maastricht bij Anton Kersjes.
Op vocaal gebied was hij o.a dirigent van de Schola Cantorum te Sint-Niklaas (gregoriaanse muziek) en “De Minnezangers” te Zele.
Ook voor het Symfonie Orkest Vlaanderen is hij actief.
Regelmatig wordt zijn advies gevraagd als jurylid bij koorwedstrijden of audities.
Hij doceert hobo, fagot, contrabas en cultuurgeschiedenis in Nederland en werkt daar tevens als artistiek directeur – adviseur voor verschillende concertorganisaties.

Begeleiding (piano/orgel)

Anna RusakovaAnna Rusakova begon piano te leren vanaf haar 6 jaar. Na het muziekcollege studeerde ze musicologie aan het Tchaikovsky-conservatorium te Moskou (‘magnum cum laude’, prof. Y. Kholopov, L. Kirillina). Na haar postgraduaat doceerde ze 8 jaar Europese en Russische muziekgeschiedenis in het Muziekpedagogische Instituut Ippolitov-Ivanov te Moskou. Ze nam regelmatig deel aan wetenschappelijke conferenties, symposia en is de auteur van een aantal artikels over muziekgeschiedenis en -theorie (inclusief twee muziektraktaten die ze van Oudgrieks naar het Russisch vertaalde) en werkte als muziekredakteur van films, radio- en TV-programmas.
Vanaf 2009 woont Anna Rusakova in België. Ze begon orgel te spelen in de Academie te Overijse bij M. Goossens, en behaalde haar master diploma “Orgel” met grote onderscheiding in het Lemmensinstituut te Leuven (doc. L. Bastiaens) en in Prins Claus Conservatorium te Groningen (doc. T. Jellema, E. Wiersinga). Nu doet ze een postgraduaat in het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen (doc. J. Verdin). Ze volgde masterclasses bij L. Ghielmi, L. Lohmann, J. van Oortmerssen, W. Zerer, L. van Doeselaar etc. Verder speelt ze orgel tijdens katholieke en protestantse erediensten. Ze treedt regelmatig op als soliste en als begeleidster. 

Vriend worden

Wilt u vriend/vriendin worden van ons ensemble? Dat kan door een jaarlijkse bijdrage van € 10,00 (meer mag ook) over te maken rekeningnummer BE70 7310 1471 9925 t.n.v. Gaudeamus.
Wij danken u voor uw ondersteuning en houden u graag op de hoogte van onze activiteiten.

Contact:
hanneke.vansloten@telenet.be

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de advertentie voor onze predikantsvacature

 

Bijbeltekst van de dag

Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid