Predikantsvacature

Vacante predikantsplaats aan de Oostkant van Brussel: Wezembeek-Oppem, Tervuren en Overijse, juni 2022

Functieomschrijving

Omdat we ons als kerk in de wereld willen verantwoorden van de hoop die in ons leeft en we ons willen engageren in de dienst aan God, aan elkaar en aan de wereld, zoeken wij een actieve en enthousiaste gemeentepredikant voor het grondgebied Wezembeek-Oppem, Tervuren en Overijse (WOTO) aan de oostkant van Brussel.

De predikant is verantwoordelijk voor het pastoraat in WOTO en woont er ook.

De Protestantse Kerk Brussel (PKB) is een samenwerkingsverband van de eerdere, wettelijk erkende Hervormde en Gereformeerde kerken. Het is een kerk met vele gezichten, midden in de stad. Wij geloven dat er verschillende manieren zijn waarop de kerk er voor de mensen kan zijn. In WOTO willen we als kerk present zijn in oecumenische contacten en in diaconale betrokkenheid.

In afwisseling met collega’s gaat de predikant met regelmaat voor in kerkdiensten, hetzij in de eigen kerk, hetzij in oecumenische vieringen elders. Minstens één keer per jaar verzorgt de predikant wijkbijeenkomsten.

Onze kerk is een kerk in transitie; we werken aan het uitbouwen van onze presentie in de wereldstad Brussel. Een deel van de functie zal dan ook bestaan in de samenwerking met organisaties als het Protestants Sociaal Centrum, met anderstalige protestantse kerken als ook in actieve deelname aan nieuwe initiatieven zoals het netwerk Brussels City Chaplains.

Het is de bedoeling dat binnen afzienbare tijd een andere predikantsplaats ingevuld zal worden door een ‘stadspredikant’.

Profiel van de kandidaat

De predikant(e) dient:

Wie wij zijn

De Protestantse Kerk Brussel/Wezembeek-Oppem, Tervuren, Overijse (WOTO) behoort tot de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB). Het kerkgebouw staat aan de Nieuwe Graanmarkt in het centrum van Brussel. Daarnaast is er in Overijse een plaats van samenkomst in de Kapel van de Zavelenborre.

Wij zijn een pluralistische gemeente, waar respect bestaat voor de verschillende manieren waarop mensen kunnen geloven. Onze leden komen uit België, Nederland en andere landen.

De afgelopen jaren is onze kerk actief bezig geweest met het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de kerk. Het resultaat hiervan is neergelegd in het ‘Visie- en Beleidsplan 2020-2025’. De hierin verwoorde beleidsdoelstellingen zullen als leidraad fungeren bij de invulling van de rol van onze kerk als geloofsgemeenschap en plek van bezinning, waar verbondenheid, zorgzaamheid, dichtbij en veraf, speerpunten zijn. Onze website, www.protestantsekerkbrussel.be, geeft een goed overzicht van wat er verder leeft in onze gemeente.

Materieel kunnen wij het volgende bieden:

Meer informatie over de vacature is verkrijgbaar bij de moderator van de PKB, mevr. Anita Bultena, anitabultena@gmail.com of ten aanzien van de materiële voorwaarden bij de voorzitter van het Dagelijks Bestuur, dhr. Bert Kuypers, bert@mymcc.be

Wie wil solliciteren, kan voor 2 september 2022 zijn/haar motivatiebrief samen met een actueel cv opsturen naar de moderator van de PKB, mw. Anita Bultena, anitabultena@gmail.com De beroepingscommissie zal met alle kandidaten een eerste (online) kennismakingsgesprek houden tegen midden september.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de advertentie voor onze predikantsvacature

 

Bijbeltekst van de dag

Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid