10 augustus 2021

Nationale ramp: de overstromingen

Beste zusters en broeders,

Vorige week werden we opgeschrikt door het woeste water. Voortdurend kwam verontrustend nieuws binnen. Na de watersnood wordt her en der de balans opgemaakt. Het water is inmiddels teruggetrokken en laat een grote woestenij achter.
Veel van onze broeders en zusters in Duitsland en België, zowel VPKB-ers als anderen, zijn zwaar getroffen door de overstromingen. Wij betreuren de verwoesting van het protestantse centrum in Nessonvaux, dat velen van u dierbaar is.
Op vergelijkbare wijze zag de Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR) haar site te Bad Neuenahr, een locatie met vergaderruimte en hotel, waar zij steevast haar Synodezittingen houdt, volledig verwoest.

Echter, wat is een gebouw in vergelijking met een mensenleven? In ons land en elders, is de menselijke tol erg hoog. En er worden nog steeds mensen vermist.
We denken aan al diegenen die in angst afwachten en voor allen die rouwen om het verlies van een geliefde, een vriend, vriendin, buurvrouw, buurman… en bidden voor hen.
U hebt blijk gegeven van grote solidariteit, met materiële hulp of door uw naaste in gebed te dragen. Wij danken u hartelijk hiervoor.
We doen allemaal ons best om op een doeltreffende en kalme manier op de situatie te reageren.
We ontvingen veel warme steunbetuigingen. Onder meer van de Wereldraad van Kerken en van onze zusterkerk in Rwanda, de EPR.
Ook werden zowel met het Gustav Adolf Werk als met de Protestantse Kerk in het Rijnland wederzijdse blijken van medeleven uitgewisseld.

Ter gelegenheid van deze nationale dag van rouw voor de slachtoffers van de overstromingen stellen wij voor deze solidariteit voort te zetten en ons in gebed te verenigen met de volgende tekst, hieronder meegegeven.
Hier en daar werd al gecollecteerd voor VPKB-plekken die in meer of mindere mate door waterschade getroffen zijn.
Wie een gift wil overmaken kan dat doen door het bedrag te storten op de rekening:
Uniprobel vzw
BE06 3100 0835 5022
mededeling: VPKB-watersnood

Verenigd in gebed, één in Christus,
ds. Steven Fuite

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Kerkdiensten online volgen

Als u op uw beeldscherm een kerkdienst wilt bekijken of beluisteren, kunt u dat doen via Erediensten > Opnames.

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Hij zorgt voor mensen die goed leven, hij beschermt hen tegen gevaar.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid