24 januari 2018

Herinneringen van Dorus Boland

Op 1 januari 2018 draag ik mijn taak als verantwoordelijke voor het kerkgebouw over aan mijn opvolger Theo Orie.
Bij de ingebruikname van het kerkgebouw op 27 mei 1970 vroeg de toenmalige kerkvoogd Berend Heringa mij of ik wilde toezien op het onderhoud van het nieuwe gebouw. In mei 1974 werd deze functie omgedoopt tot ‘Commissaris Gebouwen’. Ik kon toen nauwelijks vermoeden dat ik deze taak bijna 48 jaar zou bekleden.

Mijn eerste activiteit was ervoor te zorgen dat het onafgewerkte orgel afgebouwd kon worden. Het zag er niet goed uit zonder kast en dak en er ontbraken wel 30 houten pijpen en een aantal registers aan het orgel. Onder de leiding van de firma Pels-d’Hondt en met de vele adviezen van Julien Vandezande en het verzamelen van de financiële middelen heeft het wel tot 1975 geduurd voordat het orgel afgewerkt kon worden.

Al gauw werd ik het aanspreekpunt voor het goed functioneren van het kosterschap. De eerste zes jaar met de heer en mevrouw Van Telgen die het bescheiden koster appartement bewoonden met 3 kleine kinderen. Het kostersgezin verliet ons in de zomer 1976. In september namen Lies en Manu Wolf met zoon Johan, gemeenteleden van de Bethlehemkerk in Anderlecht, hun intrek in de kosterswoning.
We beleefden van dichtbij het familiedrama bij het overlijden van Johan in 1992. Lies en Manu ontvingen zeer veel steun uit de gemeente bij het dragen van dit grote verlies en het versterkte mijn persoonlijke vriendschapsband met hen. Met Lies werkte ik 35 jaar samen en wij beleefden zeer veel in haar kerkske (zoals zij dat noemde) met hoogte- en dieptepunten.

Het kosterschap is niet gemakkelijk en houdt eigenlijk een 24/24 uur – en 7/7 dagtaak en surveillance in. Na het vertrek van Lies in 2011 en de tijdelijke werkzaamheden van de hulpkosters uit onze gemeente kregen we de kosterperiode met Yves Opstaele. Voor Yves was het niet gemakkelijk, hij was niet kerkelijk opgevoed en dus onbekend met de Protestantse geplogenheden. Na drie jaar namen wij afscheid van elkaar en werd het kosterschap overgenomen door onze huidige koster Lilian Major, die zich zeer goed inwerkte in haar nieuwe baan en het is prettig samenwerken met haar.

Bij de personele opdrachten van de Commissaris Gebouwen hoorde aanvankelijk ook de organisatie van het Kerkelijk Bureau.
Ds. Fagel had zijn persoonlijke secretaresse die echter haar taak neerlegde bij de opening van de nieuwe kerk aan de Graanmarkt. Het kerkelijk bureau werd jaren door vrijwilligsters bemand waaronder Tony Vandezande, Ann Coops en Dini Corlemeijer totdat in 1974 Betty Serckx als halftijdse kracht de teugels in handen nam. Betty organiseerde de beroemde kaartenbak (pre-digitaal tijdperk) waarvan wij nu en dan nog profijt hebben.

Na het vertrek van Betty Serckx deed de computer haar intrede en nam Brigitte Bretagne de diverse taken van het kerkelijk bureau over. Na haar vertrek en de onvolprezen interim periode van Hanneke Schinkel zouden de administratieve taken van het kerkelijk bureau ook bij het kosterschap gaan horen.
De diverse taken voor het onderhoud van de gebouwen werden in de loop der jaren intensiever.
Aanvankelijk waren het de verdere kleine afwerkingen van een nieuw gebouw, maar na een aantal jaren begonnen de reparaties, vernieuwingen en zelfs verbouwingen.

Bij de nieuwbouw werd de eerste etage van het aanpalende appartementsgebouw bedoeld als predikantswoning. Bij gebrek aan belangstelling werd dit appartement verhuurd als studentenwoning en later aan onze vicarissen Ruud Foppen en Coosje Wiersma. De Raad van Bestuur besliste na hun vertrek om deze ruimten, na afbraak van een muur, bij de kerkzaal te betrekken en zodoende creëerden wij een nieuwe consistorie/vergaderzaal.

Er was voor de ouder wordende en minder mobiele leden van onze gemeente behoefte aan een lift vanaf de straat naar de hall en de krocht en hiertoe werd de ingangstrap versmald en kon een aangepaste lift geplaatst worden. In de ontmoetingshal werd naast de keuken een extra wc geplaatst ten behoeve van mindervaliden. De krocht werd vernieuwd met een nieuw plafond en verlichting. Een nooduitgangsdeur werd geplaatst in het jeugdlokaal, het glazen dak werd er vervangen door een dicht dak en in twee aanpalende, thans afgebroken kinderwc’s, werd een catering keuken geplaatst. De samenwerking met de commissie ‘herinrichting gebouwen’, o.l.v. Hanneke Verploeg, Catrien Orie en Nel Vrijdag droegen bij tot het mooie resultaat van alle verbeteringen die gedaan werden.

Bij het samengaan van de kerken in het SOW proces kwamen de Guido de Brès kerkgangers op 1 januari 1995 van de Léon Lepagestraat naar de Graanmarkt.
Vijf jaar mocht hun kerk niet verkocht worden en zodoende kreeg ik ook het beheer van hun gebouw erbij. Daarna was ik nauw betrokken bij de verkoop van dit gebouw.

De renovatiewerkzaamheden in onze kerk begonnen met het aanpassen van de verlichting in de inkomhal met o.a. led-spots. Nieuwe keukens werden geplaatst in de kerk en kosterswoning. De grote werken van de laatste jaren waren de isolatie van het dak van de kerk en een rubber bedekking ervan die minstens 50 jaar zou moeten houden. Om de hoge elektriciteitskosten in de kerkzaal in de hand te houden werd overgegaan tot led-verlichting in de kerkzaal en tenslotte werden alle buitenvensters voorzien van een dubbelglas voorzetvenster.
Dus we hebben thans een driedubbele vensterisolatie. Het isolatieverschil is nu al duidelijk merkbaar.

Naast het oplossen van de vele kleinere probleempjes van inrichting, onderhoud, schilderwerk, schoonmaak van het gebouw en tenslotte de verhuur van de lokalen en de kerkzaal, mag je wel stellen dat de taak van commissaris gebouwen veelomvattend is.

Ik heb het met veel plezier gedaan en zal het voortaan zeker missen. Ook ben ik dankbaar dat het altijd prettig samenwerken was met onze Brusselse predikanten Fagel, Hanhart, Liagre, Fuite, Kooi en Boelens.
Mijn opvolger Theo Orie geef ik een goed functionerend gebouw in handen met de hoop dat hij aan deze taak als Commissaris Gebouwen evenveel vreugde mag beleven als ik.

Januari 2018

Dorus Boland

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de predikantsvacature

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid