8 juni 2021

Gesprek met proponent Gijs Bleijenberg

Sinds 1 mei doet Gijs Bleijenberg stage in onze kerk, voor 6 maanden.
We willen hem graag wat beter leren kennen.
Gijs Bleijenberg (°1993) komt uit Elspeet op de Veluwe, een Bible-belt gebied. Dus is het voor hem een hele verademing dat in de VPKB gemeenten Nederlanders van al die strekkingen in één gemeente aanwezig zijn en dat dit amper een rol speelt! Hijzelf is van huis uit gewoon Hervormd.

Hij heeft nog een zus die werkt als pedagoog in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Zijn vader werkt bij een woningbouwvereniging als monteur en zijn moeder is leercoach in een verpleeghuis. Gijs wandelt en leest graag, maar zwemmen en duiken evenzeer!

Hoewel op de kleuterschool als intelligent getest, ging het vanaf de lagere school vanwege zijn dyslexie mis en belandde hij, na het BSO-middelbaar, op een opleiding sociaal assistent.
Zijn intelligentie werd opgemerkt en na een stage in een asielzoekerscentrum, een achterstandswijk en een gevangenis kreeg hij de kans vandaaruit verder te studeren tot bachelor sociaal assistent. Maar hij koos voor theologie!
Om zijn middelbare-school-tekort te compenseren moest hij eerst in Zwolle een opleiding ‘Godsdienst en pastoraal werk’ volgen, wat hij in één jaar klaarspeelde. Toen kon hij naar de universiteit. Hij koos voor de Evangelisch Theologische Faculteit (ETF) in Heverlee, “omdat je daar studie en wonen op één campus had en dus in een leefgemeenschap terechtkwam. Dat was fijn. De kleinschaligheid maakte dat de docenten aanspreekbaar waren”. In zijn jaar waren ze met zes studenten.
Hij werd lid van de VPKB-gemeente in Leuven in 2015, deed er in 2017 belijdenis en behaalde aan de ETF op 10 juli 2020 zijn Masters diploma.
In 2016 kreeg hij de gelegenheid om van januari tot juni in een uitwisselingsprogramma van de ETF – Theologische Faculteit Potchefstroom, Zuid-Afrika, te studeren.

Bij de klassieke vakken interesseerde hij zich vooral voor het vak Liturgie. Dat bevat ook de preekkunde (homiletiek).
Het viel hem op dat er een groot verschil was tussen de preken van zwarte of witte studenten. De reden is, dat hun situatie zo verschillend is – of is er meer aan de hand? Die vraag houdt hem bezig en van zodra Covid het toelaat hoopt hij voor enkele weken naar Zuid-Afrika terug te keren om er preken te vergelijken. Een interesse die, zegt hij, “wie weet, misschien nog wel tot een doctoraat kan leiden. Maar het is sowieso het onderzoeken waard”.

“Bij de filosoof en theoloog Benny van de Walt heb ik in 2018 in Zuid-Afrika zijn boek gelezen ‘Traditioneel Afrikaans en Koloniaal Afrikaans denken’. Fascinerend.”
Gijs maakte daar ook nog een zijsprongetje naar de Faculteit Economie en schreef zich daar in voor het vak ‘Organisatorische Psychologie’. “De vraag: hoe werken organisaties, hoe maak je vrijwilligers enthousiast, is relevant voor ons, want de kerk is toch ook een organisatie!”

Gijs heeft nu een stage van zes maanden (november – april) achter de rug in Mechelen-Noord bij ds. Jelle Brouwer, in de Keizerstraat, in dat oudste kleine kerkgebouwtje van de stad uit de 13de eeuw.
“In Mechelen was het fijn opgenomen te zijn als collega van de predikanten. Jammer dat ds. Stefan Gradl van Mechelen Zuid (Zandpoortvestkerk) per 1 december vertrokken is. Want in Mechelen maakten we YouTube diensten voor en met Leuven, Vilvoorde, Mechelen-Noord en Zuid. Elk van de predikanten verzorgde de dienst om beurten, en op een vijfde zondag mocht ik het doen. Dat was op vrijdagmiddag
de opname van de preek, zaterdag knippen en plakken en liederen toevoegen, zondag op YouTube”.

Ja, dat doen ze nog steeds samen.
“Ik vind het fijn dat er hier wel een live kerkdienst is op zondag met 15 aanwezigen. Het is toch heel anders als je fysiek tot hen kunt spreken en met hen samen kunt bidden”.
“In Mechelen leerde ik de structuur van de VPKB kennen en woonde ik de districtsvergaderingen bij – helaas digitaal. Corona maakte dat hetgeen me het meest na aan het hart ligt, dicht bij de mensen staan, onmogelijk was. Ik heb hier in Brussel in één week al meer gemeenteleden gezien dan in zes maanden in Mechelen: in de pastorale werkgroep en in de kerkenraad. Ja, ik ga mee dauwtrappen en dan ontmoet
ik weer mensen.”
“Mijn ervaringen als sociaal assistent en het verblijf in de Regenboog-natie Zuid-Afrika, zitten diep en die blijf ik meenemen in mijn pastoraat en in de preken. We moeten als kerk een stem blijven geven aan de stemlozen”.
Zijn stage bij ons loopt af op 31 oktober. “Omdat ik al lid ben van een VPKB gemeente ( Leuven),  beperkte mijn extra pakket om predikant te worden in de VPKB zich tot een werkstukje schrijven over het Belgisch Protestantisme.
Maar de boterham wordt nog het blokken van de VPKB Kerkorde en het Kerkrecht. Hopelijk word ik aanvaard door de Commissie Ambten van de VPKB en dan ben ik beroepbaar vanaf 1 december. Ja, in Vlaanderen”.

Gesprek met Antoinette Panhuis

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de predikantsvacature

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid