23 maart 2021

Gesprek met onze organist Raymond Auquier

Op zondag 28 februari werd Raymond in de bloemetjes gezet: 40 jaar organist bij ons, sinds 1980!

Raymond Auquier

Ik was zeer verbaasd en ontroerd, dat jullie daar aan gedacht hebben! Ik heb ze in de (koude) hal van ons klein appartementsgebouw gezet en ze zijn nog steeds fris! Dank!

Vertel eens, ben je Brusselaar?

Ja! Geboren in de Matongé-wijk, in de toenmalige Maternité Socialiste, in de Marsveldstraat. Op 20 januari 1939. Jart Voortman kwam op mijn 82ste verjaardag aanzetten met een orchidee. Jullie zijn heel genereus!
Ons gezin woonde in Ukkel en we behoorden bij de Darbistenkerk, l’Assembleé des Frères (Vergadering van Gelovigen), in St. Gillis.
Dat was zeer strikt: thuis elke avond de Bijbel lezen en bidden op de knieën. Andere lectuur dan de Bijbel was eigenlijk niet toegestaan. In de Vergadering werd er wel gezongen, a capella en zelfs vier-stemmig. We hadden een Liedboek “Hymnes et Cantiques”. De Hymnes waren koralen, de Cantiques waren levendiger. Veel kwam uit de Duitse en Moravische traditie. Heel mooie liederen! Toch werd muziek maken buiten de Vergadering wel gestimuleerd.

Wanneer begon je met muziek?

We waren thuis met zeven kinderen en onze ouders stuurden ons naar de muziekschool, (om even van ons af te zijn in de kleine behuizing!). Met acht jaar begon ik met pianoles in de muziek academie van Ukkel. Na tien jaar behaalde ik de eerste prijs.
Met 15 jaar moest ik gaan werken en dat was in een boekwinkel, een chique winkel “Le club du meilleur livre”, in de Lombardstraat. Ik heb daar alles gelezen wat in mijn handen kwam en dat heeft me gevormd – maar thuis moest ik daar niet te veel over zeggen! Er waren thuis geen boeken.

Na mijn militaire dienst op 18 jaar, ben ik naar het Conservatorium gegaan voor orgel. Tegelijk werkte ik nog in die boekwinkel, maar kreeg wel op vrijdag vrij voor het Conservatorium.
Dat was van 1965 tot 1970. Maar om het diploma te krijgen moest ik ook nog het staatsexamen doen van het hoger middelbaar voor de centrale jury. Oefenen deed ik in een r. k. kerk in Ukkel.
Ondertussen was ik getrouwd en hadden we al drie van de vier kinderen. En nu tien kleinkinderen! We waren lid van de Protestantse Kerk van Ukkel, en ik bespeelde daar het orgel.

Ik heb toen ook nog vijf jaar Protestantse Godsdienst gegeven, maar ik vond dat niet eerlijk, om maar twee à drie kinderen in de klas te hebben terwijl mijn collega een bomvolle klas had. In 1980 zijn we gescheiden maar we hebben nog altijd een goed contact. Ik ben dan lid geworden van de Église Botanique en organist. Van een Nederlandse dame hoorde ik dat de Graanmarkt kerk op zoek was naar een organist.

In 1980 ben ik ook organist geworden bij de All Lutheran Church of Brussels, die op zondagmiddag haar eredienst houdt in de kerk van de Duitse Gemeente, aan de Salomélaan in St. Pieters Woluwe.
Mijn zondag zit dus altijd bomvol. Elke zondag dirigeer ik ook het vierstemming à capella koor “Cantate Domino” van de Botanique-kerk (een 20-tal leden) na hun dienst tot 13.10 en dan moet ik snel naar de All Lutheran Church, die om 3 uur begint. Zo kan ik nooit bij jullie blijven voor de koffie, wat ik jammer vind.

Maar wat bracht dan echt brood op de plank?

Ik gaf muziekles op meerdere middelbare scholen want de leerlingen hadden maar 1 uur muziek per week.
Op het Athenée Adolphe Max hadden we ook een ‘Ensemble flûte à bec’ met een 15-tal leden: dus de vier blokfluiten, sopraan, alt, tenor en bas fluiten. Ja, op school moet je je meestal behelpen met een blokfluit.
Verder op het Lycée Jacquemin in het Leopoldpark aan de Belliardstraat en de laatste vijf jaar van mijn carrière hier vlakbij ook in het Institut De Mot-Couvreur in de richting ‘Opvoeding’ voor kleuterleidsters, kinderverzorgsters en moniteurs. Heel veel kinderliedjes ingestudeerd!
Op woensdagmiddag en ’s avonds gaf ik 14 uur per week notenleer aan de Académie de Musique in St. Lambrechts-Woluwe, tot aan mijn pensioen.

Wat betekent het orgel voor jou?

Ik heb thuis een pijporgel. Ik speel ’s avonds, tot 10 u – vanwege de buren. Het doet goed om de dag te beëindigen met orgelspelen. Dat is een spiritueel engagement. Un désir – een innerlijke noodzaak. Maar het is ook nodig. Ik oefen altijd voor de komende kerkdienst, voor een goed resultaat. Ik oefen graag.
Muziek is s’épanouir, zich ontplooien, openbloeien. Het is magnifique. Het is ‘compleet’. In de muziek is alles. Het maakt me gelukkig.
Muziek is een grâce, een genade. Het is een gratis gave van de hemel.
Ja, ik heb veel gewerkt, maar ook geluk gehad: ik heb altijd goede raad gekregen van leraars en van de directeur van mijn eerste muziekschool. Hij heeft mij gestimuleerd.
Eigenlijk heb ik alles graag gedaan sinds mijn jeugd. ‘Non, je ne regrette rien!’

In hoeverre ben je van de Vergadering van Gelovigen tot de All Lutheran Church geëvolueerd inzake Liturgie?
Nee, de liturgische traditie blijft me vreemd! Ik respecteer het. Maar het is elke zondag Pasen en op Pinksteren blaast de Geest niet extra door de orgelpijpen. En in het Heilig Avondmaal vieren we altijd het Lijden en de Opstanding van Christus.
Ja, Bach volgde het liturgisch jaar, maar de teksten van zijn cantates zijn heel piëtistisch conservatief. Maar dat stoort me niet, het lost op in de muziek.

Ik speel altijd Bach – en oefen Bach dagelijks – hij blijft moeilijk. Ook Buxtehude. De Barok en haar protestantse traditie is mijn habitat. Ja, ook de Franse Barok, Couperin… Maar Bach blijft 80% van mijn tijd innemen.
Bach ondertekende altijd zijn partituur met: SDG, Soli Deo Gloria. Maar ook met JJ (of JH) wat staat voor Jesu Juva, Jesus Hilf’! (Jezus, help!). Dat is mooi.

Ik ben gepassioneerd door de Bijbel. Om de veertien dagen oefen ik Bijbels Hebreeuws bij een Soeur de Sion die specialiste is in de Joods-Christelijke traditie. Ik was ook een fan van wijlen Prof. Jacques Chopineau (prof O.T. aan de Theologische Faculteit Brussel): “pour un christianisme non-dogmatique”. Ik ben nu eerder een liberale protestant. Ik vertaal veel naar het symbolisch vlak.
Trouwens, je moet de mensen je idee niet opleggen, je moet niet willen bekeren. Je moet getuigen van je geloof in je leven, wat je antwoord is op het evangelie.

Interview door Antoinette Panhuis

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de predikantsvacature

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid