25 februari 2016

Bisschop Maxwell over Destiny Christian Center

Het Destiny Christian Center stelt zich voor:

Op zondagmiddag wordt onze kerk gebruikt door het Destiny Christian Center (DCC). Omdat niet iedereen in onze gemeente weet wat het DCC is, stelt bischop Maxwell Brako zijn kerk aan ons voor. Meer informatie kan gevonden worden op de webstek van het DCC.

                                                      Rob van Drimmelen

Het DCC is een niet-confessionele christelijke kerk met leden uit Europa, Afrika, de VS, Latijns-Amerika, en het Caraïbisch gebied. Wij geloven dat de gehele Bijbel volledig is geïnspireerd en het geschreven Woord van God is. In de DCC geloven we dat iedereen respect en vriendschap verdient. Onze missie is het zoeken van het Lichaam van God in een oprechte relatie met God, familie, kerk en anderen zodat we onze gemeenschap terzijde kunnen staan, het Evangelie brengen aan de verlorenen, hoop geven aan degenen die hoop verloren hebben, en de boodschap van Jezus Christus in de wereld brengen. Vandaag Verwantschap Opbouwen – Morgen Hoop Geven.

Het DCC werkt samen met andere kerken onder de naam Sound the Trumpet (Blaas de Trompet) en andere organisaties in het organiseren van Gospelconcerten in Brussel. Op 29 augustus vorig jaar organiseerden we onze eerste ‘Flashmob’ in Brussel, tegenover de Beurs. Op 26 september volgde, met de steun van de stad Brussel, het Gospel Explosion concert. We waren vereerd met de aanwezigheid van de Eerste Schepen van de stad Brussel, Alain Courtois, die ook een toespraak hield. In 2016 zal het Gospel Explosion concert op 24 september plaatsvinden, van 12:00-18:00 uur op het Beursplein. Iedereen is welkom om zich op die mooie dag bij ons te voegen. God zegene je.

Om over na te denken – Een Levende Hoop

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. (1Petrus 1:3-5)

Zij die geloven, zijn geboren in een levende hoop. Echter, mensen die zonder Christus leven, hebben geen fundament voor hun verwachtingen en wensen. Veel leven met een verkeerd begrip van veiligheid. Zij gaan ervan uit dat fysieke en materiële zaken belangrijk zijn in dit leven. Maar er is geen veiligheid in dingen (1Tim. 6:9). Degenen die rijkdom en gezondheid nastreven en daarbij God vergeten, ervaren dat hun dromen niet uitkomen dan wel niet tevreden stellen.

Zij die geloven, stellen hun hoop in de vaste rots van Jezus Christus. Zijn woorden zijn altijd waar en Zijn beloften worden altijd gehouden. Soms hoor ik hoe iemand zijn of haar onvervulde wensen op God projecteert en dat ze dan vinden dat ze door Hem tekortgedaan worden. Maar christenen die iets vragen en zich aan Gods wil onderwerpen, krijgen altijd een antwoord – ja, nee, of wacht.

De Heer zal degenen die Zijn wil willen doen, niet teleurstellen. Deze uitspraak moet niet verkeerd begrepen worden. We kunnen ons tijdelijk in de steek gelaten voelen als iets waarop wij hopen, niet in Gods plan is opgenomen. Maar Hij houdt vast aan de Bijbelse belofte dat Hij Zijn kinderen het beste zal geven (Jes. 48:17, 64:4). Als één deur dicht gaat, wordt een andere deur geopend met daarachter iets beters. Vrienden, de Heer kan niet worden overtroffen. We kunnen onszelf niet iets beters wensen dan wat God met ons voorheeft.

De beste keus die een Christen kan maken is zijn of haar hoop te vestigen op de Heer Jezus Christus. Verwelkom alles wat overeenkomt met Zijn wil voor jouw leven, en keer je af van al het andere. Omstandigheden kunnen veranderen maar Jezus nooit. Hij is een levende hoop die nooit teleurstelt.

      Bisschop Maxwell Brako

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de predikantsvacature

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid