27 februari 2017

Zondag Werelddiaconaat op 26 maart: Mobiliteit voor allen

Oud- leprapatiënten opnieuw mobiliseren

Lepra is in Europa volledig uitgeroeid maar in bepaalde werelddelen woedt de ziekte nog steeds voort. Zo ook in Guinée waar Protestantse Solidariteit samen met haar lokale partner Mission Philafricaine (MPA) werkt.

Lepra is een chronische besmettingsziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, die wordt doorgegeven via kleine vochtdeeltjes (zoals hoesten en niezen). Het goede nieuws is: lepra is volledig te genezen.

Door een mix van drie verschillende medicijnen gedurende 6 tot 8 maanden wordt de bacterie helemaal overwonnen.
Het slechte nieuws is: de gevolgen van lepra zijn onomkeerbaar. Bij de ziekte wordt het zenuwstelsel aangetast, waardoor de ledematen vervormen en ze gevoelloos worden. Lepra-patiënten voelen geen pijnprikkels. Dit is gevaarlijk want zo kunnen oppervlakkige wonden ontsteken.
De ontsteking of verminking kan in der mate gevorderd zijn dat er ledematen geamputeerd moeten worden.

Hoewel de ziekte dus perfect bestreden kan worden, blijven de gevolgen duidelijk zichtbaar. Velen blijven levenslang verminkt, worden uitgesloten door de gemeenschap en verstoppen hun ziekte om aanvaard te blijven door vrienden en familie.

Het medisch centrum van onze lokale partner MPA is het enige centrum met een orthopedisch atelier. Dit atelier maakt o.a. krukken en protheses voor oud-leprapatiënten.Dit is voor de patiënten een geschenk want dankzij de prothesen/krukken zijn ze in staat om voor zichzelf en hun familie te zorgen. Ze zijn niet afhankelijk van andere mensen. Dit helpt om het stigma rond lepra te breken.

Het orthopedische atelier verzorgt ook prothesen en krukken voor andere aandoeningen zoals klompvoet.
Protestantse Solidariteit ondersteunt het orthopedisch atelier door enerzijds in te zetten op modern materiaal en opleiding en anderzijds door de patiënten te helpen om hun behandeling tot het einde te volgen. De focus ligt de eerste drie jaar op het moderniseren van het atelier en de opleiding van het personeel zodat de patiënten meer beweegruimte krijgen door betere prothese dan houten prothesen en krukken.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de predikantsvacature

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid