9 juli 2018

Wereldraad van Kerken 70 jaar

Op 17 juni stroomde de Sint-Pieterskathedraal in Genève vol met mensen van over de gehele wereld om in een feestelijke dienst te vieren dat de Wereldraad van Kerken dit jaar 70 jaar geleden in Amsterdam werd opgericht.

In de liturgie waren gebeden en liederen opgenomen uit de verschillende werelddelen en de preek werd gehouden door de Oecumenische Patriarch Bartholomeus.

“Wij vieren een lange gezamenlijke pelgrimage op het pad naar eenheid, christelijke dienst, en inzet voor gerechtigheid, vrede en het bewaren van de Schepping”, aldus de Patriarch. Bartholomeus verwees ernaar dat één van zijn voorgangers in een encycliek in 1920 al had opgeroepen tot het stichten van een “Bond van Kerken”, naar het voorbeeld van de Volkenbond die in datzelfde jaar in Genève was opgericht.

Mede vanwege de Tweede Wereldoorlog, zag de Wereldraad van Kerken echter pas in 1948 het licht. Aanvankelijk was de Wereldraad nog vooral een ‘westerse raad’ maar vandaag de dag kent hij 350 Protestantse, Orthodoxe, Anglicaanse en onafhankelijke kerken die samen meer dan 550 miljoen Christenen in meer dan 120 landen vertegenwoordigen.

Paus Franciscus

Om met de Wereldraad van Kerken mee te vieren kwam Paus Franciscus op 21 juni speciaal naar Genève. In zijn toespraak beklemtoonde Franciscus de toewijding van zijn kerk aan de oecumene. “Hoe kunnen Christenen het Evangelie verkondigen als zij onder elkaar verdeeld zijn?”

Bidden is de zuurstof van de oecumene, volgens Franciscus. “Wanneer we zeggen ‘Onze Vader’, voelen we binnen in ons dat we zonen en dochters zijn, maar ook dat we broeders en zusters zijn”, aldus de Paus.
De Rooms-katholieke kerk is geen lid van de Wereldraad van Kerken maar de twee werken op verschillende terreinen nauw samen, met name in de belangrijke Commissie Geloof en Kerkorde.
Het is de derde keer dat een Paus de Wereldraad bezoekt. In 1969 kwam Paulus VI naar Genève en in 1984 bracht Paus Johannes Paulus II een bezoek aan het Oecumenisch Centrum.

Volgende Assemblee

Tijdens zijn vergadering in Genève, nam het Centrale Comité van de Wereldraad het besluit dat de elfde Assemblee zal plaatsvinden in Karlsruhe, Duitsland, in 2021. Het zal na Amsterdam (1948) en Uppsala (1968) de derde keer zijn dat een Assemblee in Europa wordt gehouden. Ook werd besloten een zoektocht in gang te zetten die moet leiden tot het aanstellen van een nieuwe Secretaris Generaal. Ds. Olav Fykse Tveit uit Noorwegen heeft te kennen gegeven niet voor een derde periode van vijf jaar beschikbaar te zijn. De hoop is dat zijn opvolger eind 2019/begin 2020 kan worden aangesteld.

Rob van Drimmelen

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de predikantsvacature

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid