27 mei 2015

Wereld Vluchtelingen Dag: 20 juni 2015

De Conferentie van Europese Kerken en de Kerkelijke Commissie voor Migranten in Europa:

Zaterdag 19 juni is het Wereld Vluchtelingen Dag. Deze dag werd ingesteld door de Verenigde Naties om de problematiek van vluchtelingen en asielzoekers onder de aandacht te brengen.

Deze week zullen er weer allerlei activiteiten zijn, acties aan de stations, in scholen, gespreksavonden, etc.
Zondag 21 juli kunnen de kerken in hun diensten hier aandacht aan besteden.
Het probleem van vluchtelingen in de wereld is schrijnend en aangrijpend. Tot nu toe verdronken in 2015 1600 van de 36000 bootvluchtelingen in de Middellandse Zee, met als triest hoogtepunt de schipbreuk in het weekeinde van 18 en 19 april 2015, waarbij zo’n 800 mensen omkwamen.
Velen gingen hen voor, van 1988 tot 2013 kwamen 19.144 mensen wereldwijd om bij hun poging te vluchten. Het is een tragedie dat wanhopige mensen een dergelijk lot treft.
Ook door het geweld in Syrië (naar schatting bijna 2,8 miljoen vluchtelingen!) en in Irak worden mensen op de vlucht gejaagd. Daar waar mensen zonder uitzicht leven, komen ze in beweging en dat is begrijpelijk.
Het medeleven van de paus is sympathiek en het is ook de taak van de kerken om aandacht te vragen voor deze mensonterende situaties. Maar ook de politiek zou ruimhartiger kunnen zijn en bij geval van echte nood de helpende hand uitsteken.

De Conferentie van Europese Kerken (CEC) nodigt de kerken in Europa uit, om op of rond zondag 21 juni een bijzondere voorbede te doen voor de vele omgekomen vluchtelingen aan de grenzen van Europa op zoek naar een beter leven. We ondersteunen deze oproep.

Zie ook de websites van de Conferentie van Europese Kerken en de Kerkelijke Commissie voor Migranten in Europa:
www. ceceurope.org en www.ccme.be
COMECE
Onlangs riep kardinaal Marx, voorzitter van de Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE) de Europese Unie op, om zich sterker in te zetten voor vluchtelingen. ‘De Europese grens mag geen dodelijke val zijn. De Europese gemeenschap moet niet alleen economisch groeien, maar evenzeer in mededogen en toewijding voor de mensen die er toevlucht zoeken.’

Hij onderstreept daarmee, dat het een fundamenteel mensenrecht is om asiel te zoeken. ‘Met onze welvaart hebben wij
een bijzondere verantwoordelijkheid voor vluchtelingen.’
Tegelijk benadrukt hij dat de opvang van vluchtelingen niet alleen een taak is van de Europese Unie, het gaat ons allen aan, in alle landen, steden en dorpen. Zo staat sinds jaar en dag de vluchtelingenproblematiek hoog op de agenda van diaconale en kerkelijke organisaties in de Euregio.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de predikantsvacature

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid