30 november 2018

Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen

Van 18 tot 25 januari 2019 zal de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen worden gehouden, zoals in de kring van het Interkerkelijk Comité Brussel al meer dan veertig jaar gebruikelijk is.
Het thema van deze week is door een groep christelijke leiders uit Indonesië gekozen en komt uit het boek Deuteronomium 16:18-20, “Zoek het recht en niets dan het recht!”
Het Interkerkelijk Comité nodigt u uit voor de oecumenische gebedswake die georganiseerd wordt op donderdag 24 januari, 19.00 uur, in de Koninklijke Sint-Mariakerk (Koninginneplein, 1030 Schaarbeek).
De deuren gaan om 18.00 uur voor u open om de tentoonstelling “Dat allen één zijn” te bekijken.
Met onze warmste broederlijke groeten in Christus,

Vader Evangelos Psallas, secretaris

Oecumenische Dienst in Vossem

op dinsdag 22 januari 2019

De gebedsweek voor de eenheid van de christenen van verschillende denominaties werd dit jaar voorbereid door de kerken uit Indonesië, met het thema: Recht voor ogen.
“Zoek het recht en niets dan het recht” (Deuteronomium 16:11–20)
In dit hoofdstuk geeft God voorschriften over festiviteiten die als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie.
Indonesië is een groot en zeer divers land. Het bestaat uit 265 miljoen mensen, 17.000 eilanden, 1350 etnische groepen en meer dan 740 lokale talen.
Ongeveer 10 % van de inwoners zijn christen afkomstig uit diverse tradities; de overgrote meerderheid is moslim, het grootste moslimland in de wereld.

Zijn grote verscheidenheid maakte Indonesië uniek in de manier waarop het eenheid vormgaf. Het motto eenheid in verscheidenheid is in het land een bekend fenomeen. Het principe gotong royong maakt dit mogelijk. Dit staat voor samenwerking en voor leven in solidariteit. Alle aspecten van het leven worden gedeeld: werk, rouw en feest… Daarbij wordt iedere Indonesiër erkend als broer of zus. Toch wordt deze eenheid vandaag-de-dag op nieuwe manieren bedreigd.
Veel van de economische groei die Indonesië afgelopen decennia heeft doorgemaakt, is gebouwd op een systeem van competitie. Dit is in schril contrast, met de samenwerking van gotong royong.
Er is sprake van corruptie: zij die de zwakken horen te beschermen en horen op te komen voor recht, doen vaak het tegenovergestelde. Het gevolg is dat het gat tussen rijken en armen steeds groter is geworden. Zo kent een land, rijk aan voorzieningen, de schande van vele mensen die leven in armoede. Daar komen bij de spanningen tussen etnische en religieuze groepen, uitbuiting, klasse justitie, geweld, schending van mensenrechten, uitbuiting van kinderen en jonge vrouwen. Radicalisering zet de ene gemeenschap op tegen de andere.

De Gemeenschap van Kerken in Indonesië (PGI), is een genootschap van de protestantse kerken in Indonesië. De PGI stuurt pastorale brieven over gerechtigheid en vrede, vrijheid van godsdienst, corruptie, geweld, schending van mensenrechten en het beschermen van kinderen tegen uitbuiting.
Met een voornemen voor gerechtigheid, voor barmhartigheid en voor eenheid willen wij in de dienst van 22 januari onze steun en ons medeleven betuigen aan de Indonesische christenen.
Samen met de rooms-katholieken van Tervuren en Overijse, met de anglicanen en de lutheranen, zullen wij naar jaarlijkse gewoonte, op dinsdag 22 januari 2019 om 20:00 uur, weer een oecumenische kerkdienst houden in de parochiekerk van Vossem (Dorpsplein).
Na afloop van de dienst kunnen wij elkaar informeel ontmoeten in het nabijgelegen parochiecentrum.
Noteert u deze datum alvast op uw nieuwe kalender.

Otto Chrispeels

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de predikantsvacature

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid