28 september 2021

Voleindingszondag

Er is een zondag in het kerkelijk jaar die voor veel gemeenteleden een diepe betekenis heeft, en die onder verschillende namen bekend is.
Zelf ken ik die zondag vooral bij de naam ‘Laatste zondag van het kerkelijk jaar’: het is dus de zondag die voorafgaat aan Advent – en Advent, dat is de periode van de vier zondagen voor Kerst. Daarmee begint het volgende kerkelijk jaar.
Andere namen voor deze zondag zijn: ‘Voleindingszondag’, ‘Gedachteniszondag’ of ‘Eeuwigheidszondag’. In de Protestantse Kerk Brussel wordt vaak het woord ‘Voleindingszondag’ gebruikt, en die valt dit jaar op 21 november.
Op die Voleindingszondag staan we in de kerkdienst stil bij de overledenen van het afgelopen jaar. Hun namen worden in herinnering geroepen, samen met de data van hun geboorte en van hun overlijden en met een eventuele (Bijbel)tekst die heeft opgeklonken bij hun uitvaart. Voor iedere overledene steken we in de kerkdienst een kaars aan.

Bij dezen mag ik u allen oproepen om andere overledenen die u wilt gedenken, aan ons bekend te maken. In de dienst mag u dan naar voren komen om ook de namen van die mensen in herinnering te roepen. Dat mogen mensen zijn die in het afgelopen jaar zijn overleden, maar ook mensen die al eerder zijn gestorven.
Mag ik u vragen om mij tijdig door te geven of u hiervan gebruik wilt maken?

Met hartelijke groeten en zegenwensen aan u allen,

ds. Douwe Boelens

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de predikantsvacature

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid