Vlaamse Vredesweek

21 september 2014, 12 uur

Dit jaar is het motto: ‘Stop haat. Praat!’ Deze jaarlijkse campagne in Vlaanderen loopt van 21 september – de internationale dag van de vrede – tot 2 oktober – de internationale dag van de geweldloosheid. De Vredesweekpartners willen de haatboodschappen (zowel reëel als digitaal) in de publieke ruimte een halt toeroepen en een lans breken voor dialoog. In de toelichting bij het thema in de Vredesweekkrant staat o.a.: ‘haatboodschappen wijzen op een diepgewortelde attitude tegenover bepaalde medemensen; op onvoldoende kunnen omgaan met het “anders zijn” van de ander, de ander naar beneden halen om zelf zogenaamd de strijd van de “survival of de fittest” te overleven ( het is zij of wij), niet ( willen) ervaren dat je verschillen kan overstijgen, dat je als mens kan groeien en jezelf ontdekken dankzij, en niet ondanks de andere. Het beste antwoord op heel wat haatboodschappen, die al dan niet de intentie hebben om te schaden, is de dialoog. Een dialoog die de haatboodschapper niet dehumaniseert of herleidt tot een deel van zijn identiteit. Een dialoog, die vele vormen aan kan nemen. Rechtstreeks met de boodschapper maar ook als samenleving: in je buurt, in de klas, in de media. Vandaar: Stop Haat. Praat!’

De Vredesweek breekt dus een lans voor dialoog. Dialoog is luisteren, open vragen stellen en verduidelijken wat je eigen verlangens zijn. Het is geen ‘meningen-strijd’. Dialoog wist verschillen niet uit maar erkent en overstijgt ze. De ander is en zal altijd simpelweg anders zijn. En dat is maar goed ook: het is door de ander dat je jezelf echt ontdekt en kan ontwikkelen. Diversiteit verrijkt jezelf en de samenleving. De Vredesweek sluit zich ook aan bij de Europese campagne ‘No Hate Speech’, of: ‘Neen tegen haatboodschappen’. De Vredesweek wordt gecoördineerd door Pax Christi Vlaanderen vzw.

Op de website www.vredesweek.be staat alle informatie over activiteiten, informatie- en leesmateriaal. In de dienst in onze kerk zal er op zondag 21 september aandacht aan worden gegeven.
Overgenomen uit www.vredesweek.be

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de predikantsvacature

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid