24 januari 2018

Veertigdagenproject

De eerste zondag in de 40-dagentijd valt op 18 februari. Zoals elk jaar presenteren we u een 40-dagenproject waarvoor, tijdens die periode, na iedere kerkdienst een extra collectebus zal worden klaargezet. Dit jaar koos de kerkenraad voor deelname aan het VPKB project ´Humanitaire Corridors´.

Om concreet te zijn: om een gezin uit Syrië op uitnodiging van de regering naar België te kunnen laten komen wordt landelijk gevraagd om € 20.000 bijeen te zamelen. Wij hopen dat u daar vanuit de Protestantse Kerk Brussel ook graag aan wilt bijdragen.

De VPKB heeft in november vorig jaar gehoor gegeven aan de oproep van de Sant’ Egidio-gemeenschap, om mee te doen aan het project ´Humanitaire Corridors´. De bedoeling is om gemeenschappelijk in totaal 150 kwetsbare vluchtelingen (christenen zowel als moslims) via veilige routes uit Turkije en Libanon in België op te vangen. Ook andere kerken en de Joodse en de moslim-gemeenschap doen mee.

De VPKB heeft ´ingetekend´ voor 2 gezinnen (maximaal 10 personen). Inmiddels zijn de eerste twee Syrische gezinnen vanuit Libanon op 22 december op Zaventem verwelkomd. Eén gezin daarvan werd door de VPKB opgevangen in Wallonië. (Het andere door een katholieke parochie in Vlaanderen). We hopen dat nu ook het tweede gezin dat onder de hoede van de VPKB opgenomen kan worden, spoedig kan overkomen.

Ds. Anne Kooi

 

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Kerk in tijden van corona

Mocht u in deze tijden van Corona – met alle beperkingen van dien! – behoefte hebben aan een luisterend oor, dan kunt u contact opnemen met onze kerk via telefoon of e-mail (zie: Contact).

Als u op uw beeldscherm de livestream van een kerkdienst wilt volgen, kunt u daar naartoe gaan via Erediensten > Opnames.

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Blijf toch wakker! Bid God om kracht, zodat je geen verkeerde keuze maakt. Want jullie willen wel het goede kiezen, maar jullie zijn zwak.
Top
Copyright 2020 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid