24 januari 2018

Veertigdagenproject

De eerste zondag in de 40-dagentijd valt op 18 februari. Zoals elk jaar presenteren we u een 40-dagenproject waarvoor, tijdens die periode, na iedere kerkdienst een extra collectebus zal worden klaargezet. Dit jaar koos de kerkenraad voor deelname aan het VPKB project ´Humanitaire Corridors´.

Om concreet te zijn: om een gezin uit Syrië op uitnodiging van de regering naar België te kunnen laten komen wordt landelijk gevraagd om € 20.000 bijeen te zamelen. Wij hopen dat u daar vanuit de Protestantse Kerk Brussel ook graag aan wilt bijdragen.

De VPKB heeft in november vorig jaar gehoor gegeven aan de oproep van de Sant’ Egidio-gemeenschap, om mee te doen aan het project ´Humanitaire Corridors´. De bedoeling is om gemeenschappelijk in totaal 150 kwetsbare vluchtelingen (christenen zowel als moslims) via veilige routes uit Turkije en Libanon in België op te vangen. Ook andere kerken en de Joodse en de moslim-gemeenschap doen mee.

De VPKB heeft ´ingetekend´ voor 2 gezinnen (maximaal 10 personen). Inmiddels zijn de eerste twee Syrische gezinnen vanuit Libanon op 22 december op Zaventem verwelkomd. Eén gezin daarvan werd door de VPKB opgevangen in Wallonië. (Het andere door een katholieke parochie in Vlaanderen). We hopen dat nu ook het tweede gezin dat onder de hoede van de VPKB opgenomen kan worden, spoedig kan overkomen.

Ds. Anne Kooi

 

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de predikantsvacature

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid