6 april 2017

Veertigdagen-project 2017

Ons Veertigdagen-project is dit jaar voor de Masaï.

Hieronder vindt u informatie over de projecten die daar al gerealiseerd zijn en over de actuele situatie rond de hongersnood. Steeds meer horen wij over hongersnoden in Nigeria en de Hoorn van Afrika. Miljoenen mensen dreigen te sterven. Als oorzaken worden oorlogsgeweld en droogte genoemd. Dit laatste, het uitblijven van moessons, geldt niet alleen voor de landen, die in de pers genoemd worden, maar ook voor buurlanden, zoals Tanzania (Oost-Afrika). Een arm, maar stabiel land. Daarom hoort u er weinig over in de media. Dat wil niet zeggen dat het uitblijven van de moessonregens ook hier niet heeft gezorgd voor een ongekende droogte. Volgens deskundigen is dit het gevolg van de opwarming van de aarde.

In Mesera, waar zo’n 3.000 Masaï leven, heeft de droogte zijn tol geëist. Masaï zijn semi-nomaden en leven van hun koeien. Die sterven momenteel massaal. Doordat de moessonregen van februari opnieuw is uitgebleven is er nu sprake van zowel water- als voedseltekort. Het gebied waar deze Masaï leven heeft in januari van dit jaar de alarmfase ´stressed´ gekregen, terwijl de prognose tot mei is: ‘crisis or higher’.

‘Kititenebo’, d.i. allemaal samen: Educatief & Medisch Centrum voor Masaï in Mesera, Manyara – Tanzania

Sinds 2013 is in het arme en achtergebleven Mesera een andere wind gaan waaien. Naar aanleiding van ons bezoek in de zomer van 2012 hebben de Masaï-clans het heft in eigen handen genomen en de Vereniging Kititenebo gesticht. Met financiële hulp vanuit Europa (uit Nederland en België) is er een school gebouwd (7 klassen) met een multifunctionele zaal, die o.a. als kerkzaal wordt gebruikt, latrines en er is nu ook elektriciteit. Dit jaar staat de bouw van het medisch centrum op het programma. Helaas hadden de proefboringen naar water tot nu toe geen resultaat. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan drinkbaar water zijn tijdens de bouw goten aangelegd voor de opvang van (regen)water en het verzamelen daarvan in SIMtanks. Maar ook deze voorraad is volledig uitgeput. Er heerst honger in Mesera! Maar de Masaï zijn niet de enigen in de streek. De akkers van de landbouwers zijn dor en droog. De oogsten zijn mislukt en de Bantu-boeren hebben geen reserves meer. De mensen kunnen zich op dit moment zelfs niet meer één maaltijd per dag veroorloven.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar (jan. 2017) heeft het onderwijzend personeel het initiatief genomen om de honger bij de leerlingen een halt toe te roepen. Hiervoor is lokale hulp gevonden. Ook brachten enkele leerlingen enkele emmers maïsmeel mee om ‘ugali’ (maïspap) te maken. Tot begin maart was er zo genoeg om de kinderen iedere dag van een maaltijd te voorzien, in de hoop dat het alsnog zou gaan regenen. Maar helaas…! Een nieuwe oogst zal er niet zijn en het vee is onverkoopbaar of dood. De maaltijden zullen dus noodzakelijk blijven tot tenminste de volgende oogstperiode. Er zijn echter grote hoeveelheden voedsel nodig om de kinderen in Mesera van één maaltijd per dag te voorzien. Het gaat om de leerlingen van de school, de allerkleinsten en kinderen van boeren uit de directe omgeving.

Het zijn extreem moeilijke tijden. De plaatselijke Vereniging Kititenebo heeft een wanhopig beroep gedaan op de Europese partners. Met duizend euro kunnen zij de kinderen twee maanden lang voorzien van een maaltijd. Het (gloednieuwe) schoolgebouw biedt de mogelijkheid om de voedselbedeling rechtvaardig en ordelijk te laten verlopen. Tijdens de Veertigdagenperiode wordt er in onze Brusselse kerk bij iedere kerkdienst de speciale collectebus voor het Veertigdagen-project neergezet. Die vindt u iedere zondag na de dienst op de trap naar beneden.

Wanneer u daarnaast ook rechtstreeks een gift wilt doen kan dat via de bankrekening: IBAN: BE08 7330 1119 2113, BIC: KREDBEBB, t.n.v.: Diaconie Protestantse Kerk Boechout, onder vermelding van ´Kititenebo, noodhulp´.

ds. Truus Schouten

 

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de predikantsvacature

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid