27 juni 2016

Terugblik op het bezoek uit Kirinda

Van 25 mei t/m 14 juni jl. waren, in het kader van de ‘jumelage’ van ons district Antwerpen-BrabantLimburg (ABL) met Kirinda, een regio van de Presbyteriale Kerk (EPR) in Rwanda, twee afgevaardigden uit Kirinda op bezoek.

Deze jumelage bestaat sinds 2009. Een jumelage wil zeggen dat er een bijzondere verbondenheid bestaat tussen bepaalde kerkelijke regio’s hier en daar. In een jumelage gaat het om een wederzijdse spirituele en materiële uitwisseling en ondersteuning. Er wordt regelmatig voor elkaar gebeden. Over de gebedsonderwerpen zijn er van tevoren contacten. En er is één keer per jaar, op de eerste zondag van de maand oktober, een kerkdienst, die in het teken van onze “jumelage” met Kirinda staat. Deze wordt afwisselend door het district ABL en Kirinda voorbereid. Dit jaar door ABL, op zondag 2 oktober.

Kirinda ontving financiële ondersteuning van ABL voor de aanleg van de waterleiding met centrale waterpunten in Kugituntu (2010), voor de bouw van een kerk in Burango (2014), voor asbestverwijdering van kerkgebouwen en twee pastorieën in Kirinda (2015) en voor de verbetering van logeergelegenheid in Kirinda (2016).

Uitwisseling

Dit jaar werd het tijd voor een uitwisseling en persoonlijke kennismaking met de gemeenten in ABL. Twee afgevaardigden uit Kirinda, ds. Prince Karangwa (voorzitter van de zogenaamde “presbytery” van Kirinda – een synodale regio) en Charles Gahutu (directeur van een secundaire school en voorzitter van de jumelagewerkgroep in Kirinda) bezochten de gemeenten in ons district.

De regio Kirinda omvat twaalf gemeenten en vier “zendingsgemeenten” (gemeenten in opbouw) en telt ongeveer 27.000(!) gelovigen. Ter vergelijking: het gemiddelde aantal protestantse kerkgangers in heel België is ongeveer 3.000! De kerkenraden in de regio Kirinda bestaan uit tientallen(!) ouderlingen en diakenen. De kerkenraad van de gemeente Kirinda zelf (ongeveer 2.300 gelovigen) omvat 68 ouderlingen en 68 diakenen.

De jumelagewerkgroep ABL bereidde een bijzonder mooi programma voor met bezoeken aan onze gemeenten en overnachtingen bij gemeenteleden. Alle gemeenten hadden de gelegenheid om de gasten te ontmoeten. Het werd een zeer verrijkend bezoek, waarin observaties gedeeld werden en vragen over leven en geloven gesteld konden worden. Er werd samen gegeten en er werd veelvuldig gebeden. Iets wat in Kirinda gebruikelijker is dan in onze geseculariseerde samenleving, waar ook wij, als gelovigen, de invloed van ondergaan.

Op 9 en 10 juni waren zij te gast bij onze gemeente. Op basis van voorstellen van onze predikanten werd een programma samengesteld met als start een bezoek aan onze kerk met rondleiding en ontmoeting met ds. Anne Kooi en ds. Douwe Boelens.

Annemarie Haverkorn had voor ‘s middags een leerrijke ontmoeting voorbereid in Dar al Amal in Molenbeek (Huis van de Hoop). Onze gasten maar ook enkele gemeenteleden, die waren ingegaan op de uitnodiging om zich aan te sluiten, waren onder de indruk van de dynamiek om vrouwen, ongeacht godsdienst of culturele achtergrond, samen te brengen om te koken, te fietsen, te reizen of te zwemmen etc. om zo te bouwen aan een betere samenleving. Aansluitend leidde Annemarie ons met verve door Molenbeek met behulp van een audiogids. Beide gasten uit Kirinda, die geen associaties hebben met Molenbeek zoals wij, waren onder de indruk van deze contacten, die we als kerk in de stad Brussel hebben.

Op de tweede dag maakten ze uitgebreid kennis met het PSC, de diaconale werking namens de ongeveer twintig protestantse kerken in Brussel, waaronder ook onze kerk. Jenny van Drimmelen, gemeentelid en bestuurslid van het PSC, schoof ook mee aan tafel.

Omdat de gasten uit Kirinda geen zondagse eredienst in onze kerk meemaakten, hebben maar weinig gemeenteleden de kans gehad om hen te ontmoeten. Gelukkig zaten bij de twee warme maaltijden ten huize van ds. Kooi en de familie Houtman, ook gemeenteleden aan tafel. De ambiance aan tafel nodigde uit tot een diepgaande uitwisseling over het kerkelijk en geloofsleven.

Daar werd bijvoorbeeld door de gasten aan ons de vraag gesteld, wie lid is van onze kerk? Wat zijn de criteria? Er ontstond een interessant geloofsgesprek over het verband tussen doop en belijdenis doen en lid zijn van de kerk.

Ook ontstond er een gesprek naar aanleiding van de observatie van onze broeders uit Kirinda dat onze kerken nogal gesloten overkomen. Ook was het hun niet ontgaan dat onze gemeenten klein zijn en zelfs nog kleiner worden. En zij verbaasden zich dat zij niets hadden gehoord over een beleid om de kerken te laten groeien. (In onze partnerkerk in Rwanda is er een afdeling: “Groei van de kerk/Croissance de l’église”).

Het viel hen op hoeveel de plaatselijke kerken samenwerken met andere kerken en organisaties (b.v. de Ramadanbrief). Dat ligt moeilijker in Rwanda. Er is daar veel concurrentie tussen de kerken, met name met de Pinksterkerken. En een katholieke bisschop is daar moeilijker aanspreekbaar dan de bisschop in Mechelen, door wie ze ook werden ontvangen.

De broeders uit Kirinda kregen als aandenken aan het bezoek aan onze gemeente een glas mee met het logo van onze kerk. Maar dat glas en ook de andere cadeaus, die zij ontvingen, hebben zij niet nodig als herinnering aan deze reis. De unieke kans om kennis te maken met hun partnergemeenten in ABL en elkaar te ontmoeten van “aangezicht tot aangezicht” heeft een diepe indruk op hen gemaakt. Op de districtsvergadering in Vilvoorde, één van de hoogtepunten tijdens hun reis, kregen zij o.a. een Paaskaars mee. Dit teken van het Licht van Christus nemen zij mee naar Kirinda, want, zo zeiden zij: “Hij is het die ons samenbrengt”.

Uiterst dankbaar voor de geweldige en hartelijke ontvangst in onze gemeenten hebben wij hen dinsdagmorgen 14 juni uitgezwaaid op Zaventem. Hierbij geven wij graag hun grote dank aan u door. Door uw bijdrage aan de jumelage werd deze uitwisseling mogelijk gemaakt. Er ligt een uitnodiging voor een tegenbezoek aan Kirinda.

Jaap en Greet Houtman-Heslinga

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de predikantsvacature

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid