5 augustus 2019

Red hun toekomst

Scheppingsperiode: 1 september tot 4 oktober 2019

Klimaatplan.nu
Het jaar 2019 werd gekenmerkt door een ongeziene mobilisatie van spijbelende kinderen en jongeren. Niet alleen in ons land, maar wereldwijd. Ze vragen niet meer dan dat politici hun weifelende of weigerachtige houding opgeven en resoluut kiezen voor het krachtige klimaatbeleid dat onze wereld nodig heeft.

Een klimaatveilige toekomst: het is nu of nooit meer

De oproep van de jongeren en van de hele klimaatbeweging is terecht. Om de belofte van het Akkoord van Parijs waar te maken, en de temperatuurstijging op aarde beneden de 1,5 °C te houden, zijn volgens het Internationaal Klimaatpanel (IPCC) “snel verregaande en ongeziene maatregelen” nodig. Concreet moet de totale uitstoot van de wereld in 2030 – over een goede 10 jaar dus – gehalveerd zijn, en moet de netto uitstoot in 2050 herleid zijn tot nul. Een immense opdracht. Er is geen tijd te verliezen.

Kies voor het leven

“De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Nee, ze zijn heel dichtbij, u kunt ze opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen. Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen.” (Deuteronomium 30:11vv)

Weten dat het moet. Geloven dat het kan.

In 2016 ondersteunden wij de oproep van Ecokerk om in elke groep (gemeente, gezin, organisatie) een eigen klimaatplan te maken, en zo te evolueren naar een klimaat neutrale kerkgemeenschap. Op hun website vind je intussen tientallen voorbeelden van groepen die hun eigen klimaatplan deelden. Samen vormen ze een hoopvol tegengewicht voor alle pessimisme.

VPKB werkgroep ‘kerk in de Samenleving’

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de predikantsvacature

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid