23 juni 2015

Ramadanbrief

Over de Ramadanbrief

Sinds vele jaren wordt ter gelegenheid van de Ramadan – dit jaar van 18 juni t/m 17 juli – een meertalige brief geschreven waarbij de hand wordt gereikt naar de moslimgemeenschappen hier bij ons.

De brief die elk jaar over een nieuw en belangrijk thema in de dialoog handelt wordt geschreven in samenwerking met verschillende personen. Allen leggen ze in de brief een warme boodschap van bondgenootschap en gelukwensen.

Moslims vieren immers tijdens en na de Ramadanmaand een aantal belangrijke herinneringsmomenten over de geschiedenis van hun geloof. De sociale context van dat gebeuren staat tijdens die maand ook erg centraal. Met deze Ramadanbrief kunnen overal in het land kerkgemeenschappen, parochies en individuen de stap zetten naar de islamitische gemeenschappen en moskeeën. Met de brief kan men felicitaties overmaken en de wens tot dialoog en goede verstandhouding uitdrukken en vorm geven. De brief is bedoeld om oprechte gelukwensen over te maken en via een specifiek bruggen bouwend moment tot (verdere) relatieopbouw te komen.

Doelstelling

De brief is bedoeld als feestelijke wens die zo precies en nauwkeurig mogelijk opgesteld en vertaald is geworden in zes talen (Nederlands, Frans, Arabisch, Turks, Spaans en Engels). Hij dient in eerste instantie om oprechte feestwensen over te maken aan moslims die een belangrijke en feestelijke maand met een open karakter beleven of juist afgerond hebben.

De handtekening van één van de Belgische bisschoppen en die van de voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België houdt in dat de tekst en het initiatief een officieel karakter hebben om dialoogopbouwend te functioneren. De verschillende talen maken het mogelijk dat verschillende gemeenschappen die geven zowel als verschillende gemeenschappen die de brief krijgen direct aangesproken worden.

Het uiteindelijke resultaat van de brief meet zich in de substantiële toename van blijvende contacten tussen christelijke en islamitische gemeenschappen en groepen. De tekst van de brief kan daarbij een aanleiding tot uitwisseling en dialoog zijn. Vanuit onze gemeente zullen een aantal mensen de gelegenheid zoeken om de brief aan een nabijgelegen moskee aan te bieden.

Ramandan-kaarten

U kunt zelf ook iets doen door een speciale wenskaart aan moslims te sturen of te geven die u persoonlijk kent. Het einde van deze vastenmaand valt op 17 juli. Op die dag vieren moslims het einde van deze ramadanmaand van het jaar 1436 (2015). De meeste moslims vasten dan ongeveer een hele maand – vanaf 18 juni – tussen zonsopgang en zonsondergang.

’s Avonds hebben ze een maaltijd in familie of met vrienden. Het feest op het einde van de ramadanmaand heet Suikerfeest, Id al-Fitr of Aïd es-Seghir en is voor moslims een heel vreugdevolle periode wanneer ze veel familie en vrienden zien.

De binnenzijde van de kaart bevat een wens aan moslims in het Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Turks en Arabisch. Daarnaast is er ook plaats genoeg om een eigen boodschap te schrijven.

De brief zelf

‘Id al-Fitr/Ramadhan Bairamı, 17de/18de juli 2015

Beste moslimvrienden,

Bij het einde van de Ramadanmaand willen wij delen in uw feestvreugde. Wij hebben respect en waardering voor de wijze waarop u de vasten hebt beleefd en bieden u onze beste wensen aan.
Onze wereld beleeft moeilijke tijden. Op veel plaatsen is er discriminatie, onverdraagzaamheid, onrust, geweld of oorlog. Heel wat slachtoffers van dat geweld worden met de dood bedreigd of moeten vluchten of in ballingschap vertrekken omwille van hun geloof. Anderen omdat zij beschouwd worden als mensen die – om één of andere reden – geen respect verdienen. Alle geweld is onaanvaardbaar, zeker wanneer het buitensporig is en wanneer men zich daarvoor op God beroept.

Het is nodig dat wij alle initiatieven versterken die een vredevol samenleven mogelijk maken. Ze nodigen mensen uit een werktuig van vrede te zijn en iedere mens te eerbiedigen als schepsel van God.
Op dit feest van Id al-Fitr zeggen wij u daarom dat wij ons samen met u willen inzetten om alles te ontkrachten dat in naam van het geloof wordt gebruikt om onverdraagzaamheid en geweld goed te praten. We willen dit doen door dialoog, door elkaar beter te leren kennen en door te ontdekken dat onze verschillen een verrijking kunnen zijn en respect verdienen. Wij geloven dat dit zal bijdragen aan een pluralistische en harmonieuze samenleving.

Daarom is voor ons allen de begeleiding van de jonge generatie belangrijk. Zij missen in onze open samenleving soms het noodzakelijke houvast. Sommigen worden aangetrokken door riskante ideeën. Samen met de jongeren willen wij een gelovige levensweg zoeken, die ook een weg is van gematigdheid en welwillendheid. Zo vinden wij allemaal onze plaats in de samenleving.

Wij bidden tot de barmhartige God, die een God is van vrede en van gerechtigheid, dat Hij voor ons allen een licht moge zijn op de weg naar vreugdevol samenleven.

Guy Harpigny, Bisschop Referendaris voor de interreligieuze dialoog
Leon Lemmens, Bisschop Referendaris voor de interreligieuze dialoog
Steven Fuite, Synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de predikantsvacature

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid