24 september 2015

Opvang van vluchtelingen

Op 10 september vond een vergadering plaats van de Raad van Bestuur van het Protestants Sociaal Centrum (PSC) in Brussel. De situatie van vluchtelingen in Brussel/België stond uiteraard hoog op de agenda. In de loop der jaren heeft het PSC veel ervaring opgedaan met het opvangen van vluchtelingen en ook deze keer zal het Centrum zijn verantwoordelijkheid opnemen.

Op het moment heeft het PSC vijf gezinnen en twee individuele personen onder zijn hoede. Tussen nu en eind december wil het PSC zo’n twintig gezinnen of individuele personen die een voorlopig statuut gekregen hebben, opvangen en van onderdak voorzien.

Dit initiatief vindt plaats in nauwe samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Sireas. Zodra de gezinnen/individuen toekomen, zal de directrice van het PSC de kerken in Brussel (waaronder onze PKB) vragen of zij bereid zijn een gezin/gezinnen/individuele personen te willen omkaderen met vrijwilligers.
Zulke groepjes van vrijwilligers zal gevraagd worden te helpen bij, onder andere, de volgende zaken:

Bij dit alles kan uiteraard steun verwacht worden van het stafteam in het PSC dat zich bezig houdt met vluchtelingen.
De kerken in Brussel zouden dus nu al kunnen beginnen met het zoeken naar vrijwilligers in hun (kerkelijke) gemeente om groepjes te vormen die vluchtelingen (gezinnen) willen begeleiden. Ook zou het goed zijn nu al uit te kijken naar mogelijke (relatief) goedkope huisvestingsmogelijkheden..

Jenny en Rob van Drimmelen

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de predikantsvacature

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid