24 september 2020

Oproep tot steun voor Beiroet

Op 4 augustus werd de Libanese hoofdstad Beiroet opgeschrikt door een allesverwoestende explosie. De ramp kostte het leven aan 200 mensen. 300.000 mensen staan op straat. De ramp is een zoveelste klap voor de Libanezen. De explosie, veroorzaakt door 2.750 ton ammoniumnitraat dat in een havenloods was opgeslagen, richtte een ravage aan.
In Libanon veranderde een vredige dag in een fractie van een seconde in een complete nachtmerrie.

De situatie in Libanon was al allesbehalve rooskleurig en met de opkomst van Covid-19 kampten de ziekenhuizen al met grote problemen. En plots werden ze ook nog geconfronteerd met duizenden gewonden. Het land gaat ook door een economische crisis. Libanon importeert het merendeel van haar voedselbevoorrading en die bevond zich in de verwoeste haven; die is verloren gegaan waardoor er nu een groot voedseltekort is.

“We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde.” (2 Korinte 4:8-10)

Dit toepasselijk Bijbelvers is gekozen door de vertegenwoordigers van de kerken in Beiroet die getroffen werden door de ramp in Beiroet van begin augustus.
Huizen en kerkgebouwen werden beschadigd, ramen en deuren werden weggeblazen. Vele Libanezen konden niet in hun huizen slapen en vonden hun huizen terug in puin.
Deze ramp laat niemand onberoerd. Samen met internationale organisaties kunnen we als Protestantse Kerk een bescheiden maar betekenisvolle bijdrage doen boven op de noodhulp van internationale organisaties. De World Communion of Reformed Churches (WCRC) roept al haar lidkerken – waaronder de VPKB – op om te bidden voor de mensen van Beiroet die door de ontploffing getroffen zijn.
Zij heeft direct contact met de lokale kerken en de bevolking waardoor onze steun ook rechtstreeks bij de slachtoffers terecht komt en niet in de handen terechtkomt van de corrupte overheid, die in gebreke is gebleven en medeverantwoordelijkheid draagt voor deze ramp.

U kunt uw giften overmaken op de rekening van: Protestantse Solidariteit
BE37 0680 6690 1028
met de mededeling: “Beirut Hope”.
Aangezien Protestantse Solidariteit ermee heeft ingestemd deze actie te beheren, zal er voor individuele giften een fiscaal attest worden uitgereikt (voor giften van € 40 en meer).
Gezien de uitzonderlijke situatie heeft de Synodale Raad zich ertoe verbonden om het bedrag dat door uw giften (collecten en individuele giften) vóór 31 december 2020 wordt opgehaald, te verdubbelen.
Dank alvast voor uw medeleven en steun.

ds. Steven H. Fuite,
Voorzitter van de Synodale Raad VPKB
PS: De fondsen zullen bestemd worden voor gezondheid, ondersteuning van families in grote nood, ziekenhuisbenodigdheden en groepen die zich plaatselijk inzetten om te helpen.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de predikantsvacature

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid