24 mei 2019

Inzameling voor Talita

Veertigdagentijdactie voor TALITA

De opbrengst van de extra collecte in de bus voor de 40-dagentijd onder
aan de trap was € 590,80 en samen met de overschrijvingen heeft de actie € 935 opgebracht!

Bedankbrief van de directeur van Talita

De 40-dagenactie van de Protestantse Kerk aan de Graanmarkt was op vele vlakken een groot succes voor TALITA.
Wij zijn erkentelijk dat u, één van onze buren uit de wijk, zich opnieuw heeft ingezet voor het Vrouwenopvanghuis.
Dit huis is een typische een Brusselse instelling. Niet alleen zijn wij tweetalig maar ook blijven wij investeren in de strijd tegen grootstedelijk problemen zoals armoede en isolement.

Wij zijn ongelofelijk blij met het mooie bedrag dat bij elkaar gebracht is. Dit zullen wij investeren in wat wij ervaren als het belangrijkste voor onze doelgroep: een opvanghuis waar wij met zorg voor gezelligheid een aangenaam tijdelijk thuis willen bieden voor de tijd die vrouwen en kinderen nodig hebben om weer op hun plooien te komen. En een steun in de rug voor het moment dat ze hun eerste stappen zetten in een nieuw en zelfstandig leven.

Wij bedanken allen die zich voor deze actie hebben ingezet en natuurlijk allen die hebben bijgedragen.
Voor wie TALITA nog verder financieel wil steunen, kan meedoen met de TALITA- peter/meterschapsactie. Voor een storting van minstens 40 € per jaar ontvangt u een fiscaal attest.

Vzw TALITA – talita.info@skynet.be
BE72 0682 1345 7116 BIC: GKCCBEBB

Bezoek aan Talita

Op verzoek van gemeenteleden en op uitnodiging van de directrice Brigitte Houtman, wordt een bezoek gebracht aan het opvanghuis Talita in de Vlierwijk (vlak bij de kerk), op vrijdag 21 juni, om 10.30 uur, om kennis te maken met hun werking. We willen dan ook de collecte aan hen overdragen.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de predikantsvacature

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid