5 april 2019

Gemeentevergadering: plaatselijk reglement

Tijdens de gemeentevergadering in 2018 werd de suggestie gedaan het Plaatselijk Reglement op een aantal punten aan te passen. Hieronder volgen suggesties van de Kerkenraad voor teksten met betrekking tot het Heilig Avondmaal en de Doop. Het is de bedoeling deze teksten te bespreken en eventueel aan te nemen tijdens de Gemeentevergadering op 5 mei a.s. De schuingedrukte teksten zijn nieuw. Omdat het Plaatselijk Reglement nog geen tekst bevat over het Avondmaal, is die gehele tekst nieuw.

Agendapunt 10: Toevoeging aan Plaatselijk Reglement
over het houden van het Heilig Avondmaal in de PKB

Agendapunt 11: De doop

Artikel 3
De leden van de gemeente worden onderscheiden naar:

Artikel 4 (nieuw)
Ouders kunnen bij de Kerkenraad het verzoek indienen om
hun kind te laten dopen. Eén van de ouders dient daarvoor
dooplid of belijdend lid van de kerk te zijn. Voorafgaand aan
de doop van een kind heeft een predikant daarover enige
voorbereidende gesprekken, indien mogelijk met beide ouders.

Artikel 5
Belijdende leden zijn zij die openbare geloofsbelijdenis hebben
afgelegd.

Artikel 6
Wie als kind niet gedoopt is, kan na het volgen van voorbereidende
catechese geloofsbelijdenis afleggen, gedoopt worden
en als belijdend lid worden aangenomen.

(Dit was: “ Wie nog niet gedoopt werd zal na afgelegde geloofsbelijdenis
gedoopt worden en vervolgens als belijdend lid worden aangenomen.”)

Artikel 7
Wie reeds dooplid is van een christelijke kerk kan door het indienen van een doopbewijs, en goedkeuring daarvan door de kerkenraad, als dooplid worden ingeschreven.
Wie reeds belijdend lid is van een christelijke kerk waarmee de Verenigde Protestantse Kerk in België verwant is, kan door het indienen van een attestatie, bewijs van lidmaatschap, of een ander bewijs en goedkeuring daarvan door de kerkenraad, als belijdend lid worden ingeschreven.
In geval van twijfel over een verwantschap wordt de aanvraag door de kerkenraad beoordeeld

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de predikantsvacature

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid