27 november 2014

Eindejaarsactie Diakonie

U bent als gemeentelid waarschijnlijk een van de velen in onze kerk die dit jaar al een stevig diakonaal steentje hebben bijgedragen. Velen hebben zich immers op de ene of de andere manier betrokken gevoeld bij ons project Onderdak: de tijdelijke opvang in Overijse van mensen die in onze kerk kwamen schuilen na de ontruiming van het grote kraakpand Gésu in Sint Joost-ten-Node. Dat blijkt uit het voedsel voor onze gasten dat u naar de kerk hebt gebracht, of in de royale opbrengsten van de bijzondere extra collecten, of in uw persoonlijke interesse in de mensen zelf, dan wel door gewoon te helpen met dat wat uw hand vond om te doen. U was allen diaken! Onze diakonie heeft dan ook een rijk en gezegend jaar beleefd.

De reikwijdte van deze diakonale inspanning mocht uiteindelijk zelfs groter zijn dan die voor onze eigen kerk.
In het kader van de VPKB werd er in het novembernummer van Kerk-mozaïek aandacht besteed aan ons project Onderdak. Het probleem van mensen die zonder enige opvangmogelijkheid rondzwerven door onze straten wordt ook in andere VPKB-gemeenten in België gezien en aangepakt. Daarom is er een initiatief van de VPKB om op het niveau van de erkende erediensten hierover een eenstemmig geluid te laten horen. Zo worden onze zorgen over het lot van de meest kwetsbaren in onze samenleving hopelijk doorvertaald naar een niveau waarop beslissingen vallen. Dat doen we in de hoop en de verwachting dat er mede als gevolg van onze kerkelijke betrokkenheid bij mensen in de marge, ook aandacht is en blijft voor meer structurele oplossingen.

Ondertussen evolueert de diakonie van onze gemeente verder. Na de grote inspanningen van het afgelopen jaar moeten we weer op adem komen. De diakonie heeft haar doorgaande verplichtingen ten aanzien van het Protestants Sociaal Centrum (PSC) en Protestantse Solidariteit (PS), en ook de noden die zich op andere bestaande terreinen voordoen zijn er niet minder op geworden. Onze diakonie levert daarnaast sinds kort een bescheiden financiële bijdrage op het terrein van het ondersteunen van het pastoraat in de gevangenis van Vorst.

De constatering na het afgelopen jaar mag dan ook zijn, dat we in financieel opzicht weer zullen moeten ‘aansterken’.
Vandaar dat wij u vragen om juist in dit bijzondere jaar uw diaconie met een bijzonder warm hart te steunen!
Zoals ook ieder jaar vermelden we naast het rekeningnummer van onze diakonie zelf ook de gegevens van het PSC en PS. Grotere giften aan PSC of PS zijn fiscaal aftrekbaar en dat maakt het aantrekkelijk om grotere bedragen rechtstreeks te schenken. Maar vergeet u daarbij a.u.b. de diakonie zelf niet!

Namens de diakonie willen wij u bij voorbaat hartelijk danken voor uw gift!

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de predikantsvacature

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid