7 juni 2021

Communicatie: Zeg het voort….

Er is sinds enkele maanden een werkgroep communicatie in onze gemeente actief: één van de voorstellen uit ons Visie – en beleidsplan “Gemeente in Perspectief”.
De bedoeling is om te zien, hoe en waar de communicatie via alle mogelijke communicatiekanalen, verbeterd kan worden.

Communicatie betekent letterlijk: iets tot iets gemeenschappelijks maken. Vandaar: mededelen, zodat de ander deel krijgt aan dezelfde informatie. Dat brengt gemeenschap tot stand. Dat bouwt de gemeenschap op. Zonder communicatie geen gemeenschap. Zonder communicatie ook geen gemeente.

Voor ons kerk-zijn is een goede communicatie essentieel. Nu het een bijzonder aandachtspunt is, ontdek je ook hoe veelzijdig en veel omvattend het is.
Het gaat in de kerk niet alleen over communicatie tussen God en mensen, maar ook over de communicatie tussen mensen en groepen. “Luisteren naar God en naar elkaar” staat er in ons Beleidsplan. Interne communicatie en de communicatie naar buiten. Nadenken over de mogelijkheden en de kwaliteit van al die verschillende vormen van communicatie in en vanuit de gemeente: dat proberen we te doen in de werkgroep.

Wat is het doel?
Elkaar informeren en je wil iets bij de ander bereiken, iets in beweging zetten. Wat dat betreft doet de kerk vanaf haar vroegste bestaan aan communicatie. Jezus bracht zijn boodschap in verhalen, gelijkenissen. Voor de Farizeeën in Jeruzalem had hij een ander verhaal dan voor de mensen in Galilea. Hij wist de ander te bereiken!

Paulus gebruikte brieven om boodschappen over te brengen. Wij willen de ander(en) bereiken met onze intenties, boodschappen, mededelingen, verhalen en vragen. En we ervaren hoe lastig dat is. In onze gemeente wonen we ver van elkaar, zijn we niet vanzelfsprekend op elkaar betrokken. We spreken lang niet elkaars taal.

Voor jongeren is de communicatie vanuit de kerk nogal eens oubollig. Daarom is een belangrijke vraag: hoe bereik ik mijn doelgroep het beste. Hoe reageert de ontvanger op mijn boodschap? Ook Paulus schrijft over communicatie. Een bekende gedachte vind je in 1 Korintiërs 9:
“Want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt, om er zoveel mogelijk te winnen; ik ben voor de Joden geworden als een Jood (…) ik ben voor de zwakken, zwak geworden, om de zwakken te winnen” (vers 19,20,22).
Paulus past zijn communicatie aan zijn omgeving aan. Hij houdt rekening met zijn publiek. De inhoud van de boodschap blijft dezelfde, de vorm verschilt.
Communicatie is de grondstructuur van de Bijbel. Dat begint al bij Genesis 1. God schept de aarde en alles wat daarop woont, door te spreken.
“God heeft het eerste woord, Hij heeft in den beginne, het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort.” ( Lied 513)
Vanaf het begin zoekt God naar communicatie, worden mensen telkens door God geroepen: Adam waar ben je? Abraham, ga uit je land, naar een land dat Ik je wijzen zal. God spreekt mensen aan met hun naam en nodigt hen uit te antwoorden.
Ik bedacht hierbij: betekent dit dat we mensen persoonlijker, bij name zouden moeten ‘roepen’?
Een beroep op hen doen voor een taak in de kerk of namens de kerk? Dat we in onze communicatie mensen persoonlijk(er) aanspreken?
Iets om over na te denken. Denkt u mee? Denk jij mee?

Namens de Werkgroep Communicatie,
Greet Heslinga

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de predikantsvacature

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid