26 februari 2019

40-dagenproject 2019

Zondag 10 maart is de eerste zondag in de Veertigdagentijd.
Er volgen er nog zes tot aan Pasen. De kleur in de kerk is dan paars. Paars is de liturgische kleur van inkeer en bezinning op wat beter kan in je persoonlijke leven maar is ook gericht op het lijden in de wereld in al haar vormen.

In de veertigdagentijd wordt daarom in veel kerken extra aandacht gevraagd voor een bepaald project. Ook bij ons gebeurt dat. Naast de twee collectes tijdens de kerkdienst is er nog een derde collecte.
Daarvoor staat een bus onderaan de trap waar u een bijdrage in kunt doen. Daar liggen ook folders klaar met meer informatie over het project dat de kerkenraad dit jaar uitkoos: TALITA het opvanghuis voor vrouwen in Brussel Centrum.

TALITA is een opvanghuis voor thuisloze vrouwen met of zonder kinderen, gelegen dichtbij onze kerk in de Begijnhofwijk.
Elk jaar worden daar gemiddeld 50 à 60 volwassen vrouwen opgevangen en hun 50 à 60 kinderen. Deze vrouwen verloren hun woning n.a.v. echtelijke problemen, uithuiszettingen omdat de woning onbewoonbaar was verklaard of wegens schulden. Ook zijn er steeds meer vrouwen met een psychisch of psychiatrisch probleem.

Tijdens hun verblijf in TALITA genieten alle vrouwen van een intensieve begeleiding, die hun kansen op hernieuwde deelname en integratie in de maatschappij bevorderen: vorming en tewerkstelling (dus een eigen inkomen), zorg voor lichamelijke en geestelijke gezondheid, verkrijgen van een verblijfsvergunning of voorbereiding op terugkeer naar het land van herkomst, en opvoedingsondersteuning voor hun kinderen.

De begeleiding richt zich zowel op individuele ontplooiing (maatzorg) als op groepsdynamiek en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
Het opvanghuis heeft een gemeenschappelijke woonvorm (van 11 volwassen vrouwen en 11 kinderen, d.w.z. 22 plaatsen).
Gemiddeld verblijven de vrouwen er 3 à 4 maanden.
De meerderheid vertrekt daarna naar een eigen woning. Sommigen worden in contact gebracht met andere sociale organisaties. Ook zijn er drie transitwoningen, waar vrouwen na hun opvang tijdelijk nog wat langer kunnen verblijven. Ook daar worden zij begeleid tot hun vertrek naar een definitieve woning.

TALITA bestaat al bijna 19 jaar! Zij ontvangt subsidies voor de personeels- en werkingskosten van de sociale dienst van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en het Brussels Gewest. De vrouwen betalen zelf hun verblijfskosten (“bed-bad-brood”). De laatste jaren hebben de besparingsmaatregelen van de Brusselse regering voor structurele projecten zoals TALITA een tekort in onze budgetten tot gevolg gehad. Hierdoor zijn giftwervingscampagnes onontbeerlijk geworden!

TALITA KUM: “Meisje sta op”

Jaren geleden heeft onze kerk dit vrouwenopvanghuis Talita ook al eens gesteund. Onze kerk deed ook meerdere malen – niet tevergeefs – een oproep aan u voor klein huisraad voor vrouwen van Talita, die weer zelfstandig konden gaan wonen. Nu vragen we opnieuw uw steun en meeleven met dit zo zinvolle kleinschalige project: om vrouwen weer op te richten en te begeleiden naar een nieuw begin!

Met dit veertigdagenproject hopen we een mooi bedrag aan TALITA te kunnen overmaken.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de predikantsvacature

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid