6 april 2018

Gezamenlijk Kerkblad “Zinne”

We zijn eruit!

Het definitief voorstel is, dat vanaf volgende maand “Zinne” verschijnt, het protestants magazine voor Brussel, Anderlecht en Vilvoorde. Het mei-/Pinksternummer ontvangt u dus in de nieuwe vorm. Op de gemeentevergadering van 8 april zal er iets meer over gezegd worden.
Het verschijnt op het kleinere A5 formaat en voor de PKB gaat vanaf volgend jaar de abonnementsprijs naar beneden.
De oplage wordt 350 ex. en het aantal bladzijden 32 of max 40. Voor de feestdag-maanden (Kerst, Pasen, Pinksteren) voorzien we een gekleurde kaft.

Dit betekent dat “Zinne” om beurten gemaakt wordt door WTS-Vilvoorde en PK-Brussel, wat de last voor ons secretariaat voor de lay-out verlicht, maar waarschijnlijk de redactie iets verzwaart (overleg met elkaar).

Over de inleverdatum van de kopij bij ons zullen we heel strikt moeten zijn!
De Kerkdiensten zullen geïntegreerd vermeld worden, evenals in de Agenda de Samenscholen/Bijbelstudie bijeenkomsten.

Hiermee hopen we dat iedereen zich vrij en geroepen voelt om ook aan elkaars activiteiten deel te nemen.
We hopen als zustergemeenten dichter bij elkaar te komen en van elkaars mooie en interessante initiatieven gebruik te maken.

Voor de gezamenlijke redacties:
Antoinette Panhuis

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Kerkdiensten online volgen

Als u op uw beeldscherm een kerkdienst wilt bekijken of beluisteren, kunt u dat doen via Erediensten > Opnames.

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Hij zorgt voor mensen die goed leven, hij beschermt hen tegen gevaar.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid