6 april 2018

Gezamenlijk Kerkblad “Zinne”

We zijn eruit!

Het definitief voorstel is, dat vanaf volgende maand “Zinne” verschijnt, het protestants magazine voor Brussel, Anderlecht en Vilvoorde. Het mei-/Pinksternummer ontvangt u dus in de nieuwe vorm. Op de gemeentevergadering van 8 april zal er iets meer over gezegd worden.
Het verschijnt op het kleinere A5 formaat en voor de PKB gaat vanaf volgend jaar de abonnementsprijs naar beneden.
De oplage wordt 350 ex. en het aantal bladzijden 32 of max 40. Voor de feestdag-maanden (Kerst, Pasen, Pinksteren) voorzien we een gekleurde kaft.

Dit betekent dat “Zinne” om beurten gemaakt wordt door WTS-Vilvoorde en PK-Brussel, wat de last voor ons secretariaat voor de lay-out verlicht, maar waarschijnlijk de redactie iets verzwaart (overleg met elkaar).

Over de inleverdatum van de kopij bij ons zullen we heel strikt moeten zijn!
De Kerkdiensten zullen geïntegreerd vermeld worden, evenals in de Agenda de Samenscholen/Bijbelstudie bijeenkomsten.

Hiermee hopen we dat iedereen zich vrij en geroepen voelt om ook aan elkaars activiteiten deel te nemen.
We hopen als zustergemeenten dichter bij elkaar te komen en van elkaars mooie en interessante initiatieven gebruik te maken.

Voor de gezamenlijke redacties:
Antoinette Panhuis

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Kerk in tijden van corona

Mocht u in deze tijden van Corona – met alle beperkingen van dien! – behoefte hebben aan een luisterend oor, dan kunt u contact opnemen met onze kerk via telefoon of e-mail (zie: Contact).

Als u op uw beeldscherm de livestream van een kerkdienst wilt volgen, kunt u daar naartoe gaan via Erediensten > Opnames.

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Blijf toch wakker! Bid God om kracht, zodat je geen verkeerde keuze maakt. Want jullie willen wel het goede kiezen, maar jullie zijn zwak.
Top
Copyright 2020 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid