24 mei 2019

Gemeente in Perspectief

Gemeente in Perspectief… een gezamenlijke trektocht

Net als in het gewone leven, staan we in ons kerkelijk leven ook, op gezette tijden, op een belangrijk kruispunt: welke kant moeten we uit… welke kant kunnen we uit… en uiteindelijk wordt de vraag: welke kant gaan we uit?
Op zo’n kruispunt zijn we weer aangekomen. Die komt vooral voort uit de zorg voor de toekomst van onze kerk.
De dragende basis wordt kleiner, gemeenteleden worden ouder en het ook daarmee samenhangend teruglopend kerkbezoek. Welke keuzen maken we nu? Zeker niet door van de krimp in de kramp te schieten. Maar ntspannen, met elkaar, onze keuzes proberen te maken.

Ook al eerder, in 2002 gebeurde dat. Toen was er een andere context, die van twee gemeenten, die samen verder gingen. Dat is al weer 17 jaar geleden! Ook in 2012 is er een bezinning geweest over de visie op onze kerk. Dat was goed en gaf richting aan.
Nu we weer op een kruispunt staan willen we, SAMEN, met de hele gemeente: kinderen, jongeren, volwassenen, oud en jong, rand of kern …, een proces van evaluatie en bezinning ingaan. Om opnieuw keuzen te maken: wat kunnen we doen met een kleiner wordende kerk; wat zijn onze prioriteiten?
In dit gezamenlijk proces willen we stil staan bij vragen als: wie zijn wij, wat is onze context, wat gaat er goed en wat niet?
Dit gezamenlijke proces waarbij iedereen betrokken wordt, wordt in de boekjes ook wel beeldend een “gezamenlijke trektocht” genoemd. Eén zo’n boekje, “Goede wijn, Waarderende Gemeenteopbouw” van Jan Hendriks wijst er bijvoorbeeld op hoe belangrijk het is om elkaar te wijzen op de gaven, de mogelijkheden en talenten in plaats van in eerste instantie te wijzen op tekortkomingen.
Dit boekje over “waarderende gemeenteopbouw” zal de leidraad zijn van de Werkgroep, die door de kerkenraad is gevraagd om die “gezamenlijke trektocht” te organiseren en te begeleiden. Deze werkgroep kwam al een paar keer samen en kreeg inmiddels een naam: Werkgroep Gemeente in Perspectief (GiP). Zij rapporteert aan de kerkenraad en zij zorgt ervoor dat iedereen steeds op de hoogte wordt gehouden van de stappen in dit proces.

Iemand van buiten onze gemeente denkt met ons mee: dr. Jaap de Lange. Hij was jarenlang hoogleraar Praktische Theologie aan de Protestantse Faculteit en kent de VPKB en ook onze gemeente goed. Hij wil onze “gezamenlijke trektocht” ondersteunen en begeleiden van op afstand. Af en toe zal hij vanuit Kampen, waar hij woont, naar Brussel komen.

Op 21 maart jl. spraken Kerkenraad en Werkgroep uitgebreid met hem, o.a. om dit plan voor een nieuwe impuls en een nieuw perspectief voor onze gemeente, aan u voor te kunnen stellen. Nadien schreef hij enkele notities over mogelijke hoofdlijnen van dit proces.
Hij stelt zes stappen voor die zullen moeten leiden tot een inspirerend en breed gedragen beleidsplan. Dit beleidsplan hoeft geen lang en zwaar document te zijn, maar onze keuzen voor de komende vijf jaar (2020-2025) staan er op een heldere manier in opgetekend.
Keuzen voor onder andere de eredienst, pastoraat, diaconaat, vorming en toerusting, oecumene, beheer en financiën, organisatie, coördinatie, communicatie.
Kortom de kerkenraad en werkgroep, stellen u voor om ons het komende jaar als gemeente te bezinnen op onze toekomst. Op basis van het Evangelie willen we een visie verwoorden, prioriteiten stellen en zo nodig obstakels uit de weg ruimen. Ons uitgangspunt is om de gaven van de gemeente te erkennen. Onze manier van werken is: stap voor stap tot ons doel zien te komen.

De eerste stap zal zijn: een bezinning op de vraag naar visie: wat is onze visie op kerk-zijn? De ‘Werkgroep GiP’ heeft die stap, bij wijze van oefening al uitgeprobeerd. De kerkenraad volgt later. En we stellen voor om deze stap op een creatieve manier met de hele gemeente te zetten op een gemeentezondag op 20 oktober a.s. Daar zal dr. de Lange bij aanwezig zijn. Ook zal er in dat weekend gelegenheid zijn voor diegenen uit de gemeente die dat wensen, om een individueel gesprek met dr. de Lange te hebben. De volgende stap zal in november gezet worden, op de wijk – en eventuele andere bijeenkomsten met kinderen, jongeren en jong volwassenen.

En dan nog dit: voor je een proces begint, moet je ook weten wanneer het stopt. Op de Gemeentevergadering van april/mei 2020, volgend jaar dus, zal ons beleidsplan klaar moeten zijn met daarin onze keuzen, onze prioriteiten en onze perspectieven voor onze kerk voor de komende vijf jaar.
Kerkenraad en Werkgroep nodigen iedereen uit om daar SAMEN aan te werken. Laten we elkaar een gezegende “gezamenlijke trektocht” toewensen.

De werkgroep Gemeente in Perspectief


Noot: * Er zijn vijf exemplaren van dit boekje aangeschaft. Wie geïnteresseerd is kan een lenen. Vraag er naar bij onze kosteres.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Kerkdiensten online volgen

Als u op uw beeldscherm een kerkdienst wilt bekijken of beluisteren, kunt u dat doen via Erediensten > Opnames.

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Hij zorgt voor mensen die goed leven, hij beschermt hen tegen gevaar.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid