26 maart 2020

De kerk in tijden van Corona

Rond het uitbreken van de Coronacrisis hebben wij ons als voorgangers met een aantal beschikbare kerkenraadsleden van de Protestantse Kerk Brussel en van de Bethlehemkerk in Anderlecht bezonnen over de vraag in welke vorm we het kerkenwerk in de komende tijd kunnen voortzetten.

Het is duidelijk dat we door de overheidsmaatregelen tegen de verdere verspreiding van het Coronavirus een aantal weken lang geen openbare kerkdiensten in onze kerken zullen kunnen houden. Hoe lang deze periode gaat duren, valt op dit moment absoluut niet te voorspellen.

Vanuit de Protestantse Kerk Brussel en de Bethlehemkerk hopen wij, in navolging van zeer veel andere kerkgemeentes een start te maken met online bezinningen. Die bezinningen hopen we op YouTube te zetten, en de webadressen hopen we dan op zaterdagen naar u op te sturen, zodat u er op zondag naar kunt kijken.

Veel ervaring hebben we daarmee nog niet, dus u zult wat geduld met ons moeten hebben – maar ervaring komt nu eenmaal door iets te doen. We vertrouwen erop dat we hiermee samen aan de slag kunnen.

We raden u allen aan om gebruik te maken van uw telefoons en elkaar langs die weg op te zoeken en te bemoedigen. De leden van de Pastorale Raad zullen daarin een voortrekkersrol spelen. Als voorgangers van de twee kerken willen we actief deelnemen aan dat netwerk en zijn wij zelf ook bereikbaar voor u.

Bram Meertens, student-opdrachthouder, Bethlehemkerk Anderlecht en ds. Douwe Boelens, predikant, Protestantse Kerk Brussel

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Kerkdiensten online volgen

Als u op uw beeldscherm een kerkdienst wilt bekijken of beluisteren, kunt u dat doen via Erediensten > Opnames.

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Hij zorgt voor mensen die goed leven, hij beschermt hen tegen gevaar.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid