Taizégebed in Dilbeek

28 mei 2022, 20 uur

Taizé is een Frans dorpje in het zuiden van Bourgondië.
Daar stichtte broeder Roger in 1940 een internationale, oecumenische gemeenschap.
Sinds het einde van de jaren vijftig vinden duizenden jongeren uit vele landen de weg naar Taizé.
Ze nemen er deel aan de dagelijkse gebedstijden en de internationale ontmoetingen rond bijbel en cultuur.
In verbondenheid met de gemeenschap van een honderdtal broeders en met de duizenden gasten, wordt er op verschillende
plaatsen in de wereld in dezelfde geest gebeden en gezongen.
Ook in Dilbeek komen we (sinds 2009) samen om te bidden, te zingen, stil te worden in de geest van Taizé.
We komen samen in de Dominiek Saviokerk, gelegen in de Stationstraat 275 te 1700 Dilbeek telkens om 20.00 uur.
De dienst is een moment van bezinning.
Het repetitieve van de liederen is begeesterend en tussendoor worden stukken van evangelies voorgelezen.
Dit is een maandelijkse fijne ervaring.

Hilde Van Hoorick

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Kerkdiensten online volgen

Als u op uw beeldscherm een kerkdienst wilt bekijken of beluisteren, kunt u dat doen via Erediensten > Opnames.

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Hij zorgt voor mensen die goed leven, hij beschermt hen tegen gevaar.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid