Pastoraat

Levende stenen

De kerk, een huis van ‘levende stenen’

‘Omdat een mens een mens gegeven is…’

Op verschillende manieren wil onze kerkgemeenschap vorm geven aan pastoraat, dat heel ruim wordt opgevat. Van een gezellig bezoekje tot aandacht en tijd voor mensen die vanuit een crisissituatie op zoek zijn naar zin en samenhang in hun bestaan.
Het spreekt voor zich dat de Protestantse Kerk Brussel de samenleving als horizon heeft en zich geroepen voelt iedereen onvoorwaardelijk tegemoet te treden. Het georganiseerde pastoraat is vooral binnengemeentelijk gericht en wordt geleid door de Pastorale Raad.
De Pastorale Raad zet zich, per wijk, in voor de organisatie van het bezoekwerk thuis en in het ziekenhuis. Er is ook een ophaaldienst voor belangstellenden die niet meer zelfstandig naar de kerk kunnen komen. De gemeente wil immers een gastvrije plek zijn voor allen!

De leden van de Pastorale Raad en de wijkteams (de samenstelling en geografische indeling van de wijken kunt u vinden onder “Contactgegevens” zie “Wijken”) werken nauw samen met de predikanten. Tijdens een maandelijks overleg worden afspraken gemaakt over huisbezoeken; de zondagse bloemengroet aan zieken en ouderen en de bijzondere activiteiten zoals uitstappen en dergelijke.

 

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Kerk in tijden van corona

Mocht u in deze tijden van Corona – met alle beperkingen van dien! – behoefte hebben aan een luisterend oor, dan kunt u contact opnemen met onze kerk via telefoon of e-mail (zie: Contact).

Als u op uw beeldscherm de livestream van een kerkdienst wilt volgen, kunt u daar naartoe gaan via Erediensten > Opnames.

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Zorg liever dat er weer eerlijke rechters komen. Dat moet net zo gewoon zijn als dat er water door een rivier stroomt.
Top
Copyright 2020 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid