Kinderen en jeugd

Kinderkerk

Kinderen zijn, net als jongeren en volwassenen, een wezenlijk onderdeel van onze kerkgemeenschap. Alleen samen zijn we kerk. Maar veel van wat er in een kerkdienst gebeurt gaat over hun hoofden heen. Daarom hebben ze hun eigen kinderkerk.

Elke zondag komen we allemaal – kinderen, jongeren en volwassenen – bijeen in de grote kerkzaal om met elkaar de dienst te beginnen: één gemeenschappelijke aanzet, voordat ieder op zijn eigen wijze met hetzelfde bijbelgedeelte aan de slag gaat. Nadat de kinderen naar voren zijn geroepen voor een gesprekje met de dominee, krijgen ze hun eigen kaars overhandigd die is aangestoken aan de Paaskaars. Ze nemen het licht mee naar hun eigen ruimte. Tegen het einde van de dienst keren ze terug in de kerkzaal, en ontvangen we – allemaal samen – de zegen.

Wat doen we tijdens de kindernevendienst?

Eerst zingen we samen. Vervolgens luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel, en praten daarover. Tot slot verwerken we het thema in een tekening of een knutselwerkje.
In de kindernevendienst komen de Bijbelse thema’s op kindermaat aan de orde. Door er met de kinderen over te praten, begrijpen ze gemakkelijker welke betekenis die oude verhalen hebben voor hun eigen leefwereld.
Verder krijgen ze alle gelegenheid te vertellen wat ze bezighoudt. We hopen dat ze zo een eigen band met de kerk ontwikkelen, dat ze zich gehoord weten en zich thuis voelen.

Bijzondere activiteiten

Een aantal malen per jaar organiseren we een reeks van bijeenkomsten onder leiding van een van beide dominees, en gaan de kinderen tijdens hun zondagse bijeenkomst spelenderwijs aan de slag met een bepaald thema. Zo zijn er kinderbesprekingen geweest over het Avondmaal, het Onze Vader, de Doop en de Tien Woorden.

In de adventsperiode wordt met de kinderen een kerstspel ingestudeerd, dat tijdens de jaarlijkse kinderkerstviering op de vierde adventszondag wordt uitgevoerd. Daarbij zijn, behalve alle andere kerkgangers, ook de door de kinderen speciaal uitgenodigde familieleden en vriendjes betrokken.
In de maandelijkse Kerkbrief is er een aparte pagina voor de kinderen ingeruimd met een kleurplaat, een knutselidee of een recept.

In (de) kinderschoenen

Al is er een aparte kindernevendienst, tegelijkertijd blijven we zoeken naar manieren om de kernmomenten van het geloof samen met alle kerkgangers te vieren in speciale erediensten voor alle leeftijden.
Uit deze zoektocht zijn een aantal speciale vieringen ontstaan. Dit zijn laagdrempelige kerkdiensten waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de leefwereld van kinderen. Daarbij gaat het dan om het verwoorden van essentiële dingen in directe taal. Zo vieren we een paar keer per jaar het kinderavondmaal en wordt in de Veertigdagentijd een Dienst voor alle leeftijden gevierd.

Steeds willen we nieuwe wegen inslaan, in het groeiend besef dat we elkaar nodig hebben om werkelijk voluit kerk te kunnen zijn.

 

Jeugdkerk

De jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar komen om de drie weken tijdens de volwasseneneredienst samen in hun eigen jeugdhonk. De Jeugdkerkvieringen beginnen gezamenlijk met de hele gemeente boven en worden na het verhaal voor de kinderen voortgezet in onze eigen ruimte. De leiding bestaat uit een paar enthousiaste gemeenteleden.

De facebook pagina van de Jeugdkerk is te vinden onder de naam JK Brussel!

 

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de advertentie voor onze predikantsvacature

 

Bijbeltekst van de dag

Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid