20 oktober 2014

Kerkkriebels 2014: “Vreemde vogels”

Kom zondag, 9 november zeker naar de kerk. Dan is het weer tijd voor de jaarlijkse Kerkkriebels. Deze prikkelende naam werd jaren geleden gekozen, geïnspireerd door een jaarlijkse buurtactiviteit met sport en spel in Brussel, de zogenaamde ‘Stadskriebels’.

Op de zondag van ‘Kerkkriebels’ is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Er is een bijzondere kerkdienst, waarin ds. Douwe Boelens en ds. Leen Bosgra zullen voorgaan. Het thema van de dienst is ‘Vreemde vogels’. Hoe zij dit onderwerp zullen inkleden is nog een verrassing.
Ook zal het Anglicaanse ‘Senior Chamber Choir of Hereford’ uit Engeland haar medewerking verlenen. Zij zijn in Brussel ter gelegenheid van de herdenking van de ‘Grote Oorlog’ en zochten contact met onze kerk. Het koor is beschikbaar in de morgen.
’s Middags treden zij, samen met andere koren op in de kerk van Koekelberg op een vredesbijeenkomst: ‘1000 voices for Peace’.

Na de kerkdienst is er de gebruikelijke koffie/thee – met een feestelijk tintje – maar ditmaal in de bovenzaal.
Omdat de dienst voor jong en oud is zal op deze zondag geen aparte kindernevendienst/jeugdkerk gehouden worden.
Vervolgens vindt er in de kerkzaal een dienstenveiling plaats. De lijst van veilingstukken is nog niet volledig, Wij wachten nog op spullen of een dienst die u aanbiedt om te veilen. Ook zal er een tombola zijn voor de kinderen/jongeren.

Na de dienstenveiling staat er een heerlijk buffet klaar in de benedenhal. Op de zondagen vóór de Kerkkriebels kunt u steunkaarten kopen à € 12 voor volwassenen en € 6 voor kinderen. Goed voor 1 maaltijd. Schroom niet om steunkaarten te kopen voor mensen, die u wilt uitnodigen. Bijvoorbeeld mensen, die minder ruim bij kas zitten of buren en bekenden, die u eens wilt laten kennismaken met onze gemeente.

Het doel van Kerkkriebels is naast ontmoeting ook fondsenwerving. De opbrengst van de dienstenveiling en de steun- en maaltijdkaarten wordt gebruikt voor de kerk, maar vooral voor een goed doel, namelijk de aanschaf van een Avondmaalstel voor de liturgische ruimte in de kapel van de gevangenis van Vorst.

Kriebelt het al? We hopen dat veel gemeenteleden en gasten op zondag 9 november naar de kerk komen. Om met elkaar een verrassende ‘Kerkkriebels’ dag te beleven. Van harte uitgenodigd!

De voorbereidingsgroep

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de predikantsvacature

 

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Bijbeltekst van de dag

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid