6 april 2017

Gelukkig zijn…

Tijdens de bijeenkomst van de jeugdkerk op 12 maart probeerden we ons een idee te vormen van wat geluk eigenlijk is. Dat deden we aan de hand van twee lijstjes: Geluk is… (1) en Geluk is niet… (2).

‘Het is gemakkelijker om te verwoorden wat geluk is, maar er zijn meer antwoorden mogelijk op de vraag wat geluk níét is,’ zei iemand.

‘Als je geen geluk hebt, heb je pech,’ zei een ander. De pech om iets net niet te bereiken, geboren worden in een land van honger, oorlog en geweld. Hoewel je ín die situatie toch niet altijd ongelukkig hoeft te zijn.

En geluk? Warmte, een fijne vriendschap, familie. Dingen samen doen of beleven…

We besloten met het lezen van wat ooit de Zaligsprekingen heette. Als opmaat naar de volgende bijeenkomst op 2 april. Daarna komen we nog samen op 23 april en 7 mei (voorbereiding jeugddienst op 21 mei). Save the dates!

Namens het jeugdkerkteam, Annet Sinnema

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Top
Copyright 2020 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid