15 februari 2009

De jeugddienst: een feest van de toekomst!

Op 15 februari beleefden we met elkaar een spetterende jeugddienst. Maanden voorbereiding, ideeën en uitwerking van de jongeren zelf! Thema was de schepping. In de catechesegroepen is daar intensief over gepraat, bijvoorbeeld aan de hand van Psalm 104. Dat loflied op hoe mooi de schepping is deed een beetje denken aan een “handleiding aarde” voor buitenstaanders, die meteen allerlei vragen oproept: is het allemaal nog wel zo mooi, heeft God de schepping in de steek gelaten, wat hebben mensen ervan gemaakt en kunnen ze dit nog een beetje goedmaken? Eigenlijk zijn dit vragen van jongeren aan volwassenen van nu.

Vandaar kwam het idee om personen uit de geschiedenis via een tijdmachine (van professor Welmoed) naar het jaar 2009 te halen die met verbazing zouden rondkijken en hun vragen zouden stellen aan mensen in de kerk.

Is uitsterving van walvissen een straf van God?, vroeg de Vikingvrouw. En de pest in de middeleeuwen dan?, vroeg de troubadour. Of armoede?, was de vraag van de 19de eeuwse arbeider. Ze troffen experts die konden vertellen dat we daar nu anders tegenaan kijken en dat mensen verantwoordelijkheid kunnen nemen om deze problemen op te lossen.

Dat was meteen ook de boodschap van de dames die vervolgens uit de toekomst ons een lesje kwamen leren: er zijn nog mogelijkheden als je je creativiteit gebruikt! Met goede wil kom je een heel eind, het geloof geeft je bovendien een lange adem en inspiratie om het goede te zoeken voor de ander en de technologie daarvoor in te zetten.

En zo waren we weer bij psalm 104 (vers 30):
“Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.”
Als uitdrukking van deze nieuwe hoop plantten we zaadjes en spraken we onze gebeden uit in een grote kring.
Een feest van de toekomst voor jong en oud.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Top
Copyright 2020 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid