1 juni 2014

Jeugdkerkdienst

Wat als je twijfelt?

Op 23 mei bereidden wij, de jongeren van de jeugdkerk, samen met ds. Boelens de jeugddienst van 1 juni voor. Na een smakelijke maaltijd bogen we ons over een onderwerp, verband houdende met de gekozen Bijbeltekst: Johannes 17, 9-19. Het thema werd ‘Wat als je twijfelt?’, wat ook verband houdt met het tijdstip van de dienst, op de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Dat was ook de periode dat Jezus’ leerlingen pakweg 2000 jaar geleden in een huis zaten te twijfelen.

De dienst werd geleid door veel muzikale bijdragen. Het geluid van gitaar, viool en zang vulde de kerk. Ook lezingen en veelal zelfgeschreven gebeden en gedichten werden door ons voorgedragen. Het was een zeer geslaagde dienst, waar iedereen ongetwijfeld met plezier aan heeft meegewerkt.

Yde Sinnema
namens de jeugdkerk

We sit here silently

We sit here silently, lonely in this room,
wishing for protection,
to save us from our doom.

We had four walls surround us,
but they have gone away.
We pray for some protection,
protection that’s here to stay.

So we must come together
to build them up again.
It makes us wonder whether
we really have the strength of men.

If we really want to find out,
we’ll just need to pull through
and then without a doubt
we’ll find out what to do.

We moeten er samen staan als één
om elkaar te ondersteunen.
Om te zorgen dat iedereen
iemand heeft om tegen te leunen.

Soms moeten we vertrouwen
op onze vastberadenheid.
Als we dan samen willen bouwen,
dan lukt het ons geheid.

Sarah Van der Linden

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Top
Copyright 2020 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid