Pastoraat en diaconaat

Pastoraat

De kerk, een huis van 'levende stenen'

‘Omdat een mens een mens gegeven is…’

Op verschillende manieren wil onze kerkgemeenschap vorm geven aan pastoraat, dat heel ruim wordt opgevat. Van een gezellig bezoekje tot aandacht en tijd voor mensen die vanuit een crisissituatie op zoek zijn naar zin en samenhang in hun bestaan.

Het spreekt voor zich dat de Protestantse Kerk Brussel de samenleving als horizon heeft en zich geroepen voelt iedereen onvoorwaardelijk tegemoet te treden. Het georganiseerde pastoraat is vooral binnengemeentelijk gericht en wordt geleid door de Pastorale Raad.

De Pastorale Raad zet zich, per wijk, in voor de organisatie van het bezoekwerk thuis en in het ziekenhuis. Er is ook een ophaaldienst voor belangstellenden die niet meer zelfstandig naar de kerk kunnen komen. De gemeente wil immers een gastvrije plek zijn voor allen!

De leden van de Pastorale Raad en de wijkteams (de samenstelling en geografische indeling van de wijken kunt u vinden onder “Contactgegevens” zie “Wijken”) werken nauw samen met de predikanten. Tijdens een maandelijks overleg worden afspraken gemaakt over huisbezoeken; de zondagse bloemengroet aan zieken en ouderen en de bijzondere activiteiten zoals uitstappen en dergelijke.

Diaconaat

Protestants Sociaal Centrum Brussel
Diaconaat is het ondersteunen van, en opkomen voor mensen in nood. Wij zijn geroepen om te delen wat ons geschonken is, te helpen waar geen helper is en te strijden voor gerechtigheid. Gerechtigheid betekent dat mensen krijgen wat ze nodig hebben, dat er rechtvaardige verhoudingen bestaan, dat mensen tot hun recht komen, rechtop kunnen lopen, niet gebukt gaan onder schulden, zorgen, ziekten en dergelijke. Diaconaat strekt zich uit tot onze naaste, de medemens, maar ook tot de schepping waarin wij allen mogen leven. Met andere woorden, de zorgen voor het milieu horen ook thuis bij het diaconaat. Diaconaat is een essentieel onderdeel van het geloof en van het kerk-zijn: in het omzien naar de naaste leren wij onszelf en Gods boodschap beter te verstaan. Diaconaat vraagt een praktische invulling door ieder lid van de kerk, elk op zijn/haar manier. Woord zonder daad is geen Christelijk gegeven!

In eigen gemeente:

Diaconie in de eigen gemeente is nauw verbonden met pastoraat met een accent op de materiële kant van de situatie.

In stad en streek:

De Protestantse Kerk Brussel is een van de oprichters van het Protestants Sociaal Centrum (PSC) te Elsene. Het PSC verricht algemeen maatschappelijk werk o.a. met betrekking tot huisvesting, werk en schuldbemiddeling en het heeft een vluchtelingendienst en meubelzaal voor tweedehands spullen. Belangstellenden kunnen elkaar ontmoeten in het Babbelkot, bij de naai- en breiclub, culturele activiteiten enzovoort.

De diaconie onderhoudt contacten met diverse instellingen, zoals:

Wereldvlak:

Protestantse Solidariteit bepaalt voor een belangrijk deel het wereld-diaconale gezicht van de Protestantse Kerk Brussel.

Daarnaast is de gemeente ook betrokken bij de actie Ik help een kind’ die financiëel peterschap organiseert voor Rwandese kinderen. Voorts is een deel van de reserve van de diaconie belegd in Oikocredit.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de advertentie voor onze predikantsvacature

 

Bijbeltekst van de dag

Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid