Diaconaat

Protestants Sociaal Centrum Brussel

Protestants Sociaal Centrum Brussel

 

Diaconaat is het ondersteunen van, en opkomen voor mensen in nood. Wij zijn geroepen om te delen wat ons geschonken is, te helpen waar geen helper is en te strijden voor gerechtigheid. Gerechtigheid betekent dat mensen krijgen wat ze nodig hebben, dat er rechtvaardige verhoudingen bestaan, dat mensen tot hun recht komen, rechtop kunnen lopen, niet gebukt gaan onder schulden, zorgen, ziekten en dergelijke. Diaconaat strekt zich uit tot onze naaste, de medemens, maar ook tot de schepping waarin wij allen mogen leven. Met andere woorden, de zorgen voor het milieu horen ook thuis bij het diaconaat. Diaconaat is een essentieel onderdeel van het geloof en van het kerk-zijn: in het omzien naar de naaste leren wij onszelf en Gods boodschap beter te verstaan. Diaconaat vraagt een praktische invulling door ieder lid van de kerk, elk op zijn/haar manier. Woord zonder daad is geen Christelijk gegeven!

In eigen gemeente:

Diaconie in de eigen gemeente is nauw verbonden met pastoraat met een accent op de materiële kant van de situatie.

In stad en streek:

De Protestantse Kerk Brussel is een van de oprichters van het Protestants Sociaal Centrum (PSC) te Elsene. Het PSC verricht algemeen maatschappelijk werk o.a. met betrekking tot huisvesting, werk en schuldbemiddeling en het heeft een vluchtelingendienst en meubelzaal voor tweedehands spullen. Belangstellenden kunnen elkaar ontmoeten in het Babbelkot, bij de naai- en breiclub, culturele activiteiten enzovoort.

De diaconie onderhoudt contacten met diverse instellingen, zoals:

Wereldvlak:

Protestantse Solidariteit bepaalt voor een belangrijk deel het wereld-diaconale gezicht van de Protestantse Kerk Brussel.

Daarnaast is de gemeente ook betrokken bij de actie ‘Ik help een kind’ die financiëel peterschap organiseert voor Rwandese kinderen. Voorts is een deel van de reserve van de diaconie belegd in Oikocredit.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB


Copyright 2020 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid