De kerk in beeld

Er worden regelmatig foto’s gemaakt bij bijzondere diensten en gebeurtenissen. Hieronder vindt u een reeks fotoreportages.

Kinderkerstfeest, 22 december 2019

Kerkkriebels, 17 november 2019

Paasfeest, 1 april 2018

Op 1 april 2018 vierden we, met miljoenen christenen over de hele wereld, het Paasfeest. De dienst begon met het biinenbrengen van de nieuwe paaskaars.

Jubileumviering 500 jaar Reformatie in Europa, 22 juni 2017

Op 22 juni 2017 vond een Jubileumviering van 500 jaar Reformatie plaats in de Museumkerk. De Noorweegse, Zweedse, Finse, Deense, Duitse, Schotse Protestanten in Brussel deden allen mee.

Ook de Franstalige gemeenschap van de Museumkerk en de Nederlandstalige gemeenschap van de Protestantse Kerk Brussel namen deel aan dit internationale project.

Witte donderdag, 24 maart 2017, twee dagen na de aanslagen in Brussel

We brengen onze paaskaars naar deze plaats waar lichtjes gedoofd zijn en weer aangestoken.
We denken aan de schreiende pijn van de slachtoffers in ziekenhuizen,
de pijn van wanhoop hoe het nu verder moet, de pijn van maanden revalidatie en de pijn van de naasten die dit moeten aanzien,
de pijn zichzelf niet meer te herkennen, de pijn van een afgebroken leven en carrière, van actie en ondernemingszin.
De lege stoel aan tafel, het werk, op school, een leeg hol hart, gevuld met verdriet.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB


Copyright 2020 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid