De kerk in beeld

Er worden regelmatig foto’s gemaakt bij bijzondere diensten en gebeurtenissen. Hieronder vindt u een reeks fotoreportages.

Kinderkerstfeest, 19 december 2021

Op de laatste zondag voor Kerst wordt vanouds het ‘Kinderkerstfeest’ gevierd in de Protestantse Kerk Brussel.

Meestal wordt er een mooi verhaal voorgelezen. Dit jaar: ‘De gouden sleutel’ van Baukje Offringa. De kinderen beelden, samen met een paar ouders en leidsters, het verhaal, vóór in de kerk, uit.

Kerkkriebels, 14 november 2021

In deze mooie, verrassende kerkdienst, kwamen de kernwoorden van onze missie uit ons Visie -en Beleidsplan 2020-2025 ook letterlijk, “aangevlogen”: GELOOF, HOOP en LIEFDE!
De jongeren waren daartoe uitgenodigd door onze proponent Gijs Bleijenberg, die de meditatie hield. De kinderen hoorden een leuk verhaal over een muisje (door Joyce Smit), maakten een mooie tekening op een groot tafelkleed en hingen dat op in de hal.
“Ik zie, ik zie…/Visie op Missie” was het thema van Kerkkriebels. Op het einde van de dienst werden de kerkgangers uitgenodigd om vooruit te zien en dat lukte met de brillen die werden uitgedeeld.
De dienstenveiling werd weer, als vanouds, een groot succes.
De PowerPoint met foto’s van gemeenteactiviteiten in het afgelopen jaar, was doorlopend in de hal te zien en werd zeer geapprecieerd. We mogen terugkijken op een heel gezellige, sfeervolle en geslaagde Kerkkriebels. Iedereen die mee heeft gewerkt: heel hartelijk bedankt!

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag, 13 mei 2021

Met Hemelvaart, donderdag 13 mei, kwam een behoorlijke groep jongeren ‘s ochtends om 6.00 uur in Wemmel bijeen om een fikse wandeling te maken. Het was heerlijk wandelweer die ochtend. Apart van deze wandeling was er ook een wandeling voor iets oudere gemeenteleden.
Bij terugkomst wachtte een uitstekend ontbijt.
Om ongeveer 9.45 begon een informele eredienst. Er werd gezongen, gelezen, gebeden en gepraat.
Zolang de dienst duurde, was het alleszins goed weer: goed genoeg om buiten te kunnen zitten.
We hopen volgend jaar deze traditie opnieuw voort te kunnen
zetten.

Jubileumviering 500 jaar Reformatie in Europa, 22 juni 2017

Op 22 juni 2017 vond een Jubileumviering van 500 jaar Reformatie plaats in de Museumkerk. De Noorweegse, Zweedse, Finse, Deense, Duitse, Schotse Protestanten in Brussel deden allen mee.

Ook de Franstalige gemeenschap van de Museumkerk en de Nederlandstalige gemeenschap van de Protestantse Kerk Brussel namen deel aan dit internationale project.

 

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Predikantsvacature

In het menu vindt u onder ‘Kerkleven’ de advertentie voor onze predikantsvacature

 

Bijbeltekst van de dag

Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Top
Copyright 2022 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid