Jeugdkerk

De jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar komen om de drie weken tijdens de volwasseneneredienst samen in hun eigen jeugdhonk. De Jeugdkerkvieringen beginnen gezamenlijk met de hele gemeente boven en worden na het verhaal voor de kinderen voortgezet in onze eigen ruimte. De leiding bestaat uit vier enthousiaste gemeenteleden.


Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Kerkkriebels 2020 afgelast!

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB


Copyright 2020 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid