Vrienden van de Minder Validen

Het doel van deze vriendenclub is het behartigen van de belangen van minder validen. De leden komen uit alle delen van België, maar hoofdzakelijk uit de omgeving van Brussel. Momenteel telt de vriendenclub een 40-tal personen van allerlei komaf, geloof en nationaliteit.

Bij de helpers slaat de vergrijzing toe en daarom zijn we steeds op zoek naar mensen die zich bij ons willen melden om een handje toe te steken. Per eind 2016 is er een einde gekomen aan de vzw structuur van de Federatie en er wordt op beperkte schaal verder gegaan als vriendenclub onder de naam “Vrienden van de Minder Validen”.

Onze interim voorzitter is: G.A.Minnee (tel.02-767 6172)
en de secretaris is D.E.W.Wilbrenninck (tel.02-687 6391)

Geschiedenis

Federatie Minder Validen 2Naar aanleiding van het “Jaar van de Gehandicapten” in 1975 werd de Federatie Minder Validen opgericht in 1978 door de familie Haverals omdat de bestaande Katholieke Gehandicapten Vereniging enorm grootschalig was en de familie Haverals een veel kleinere groep minder validen wilde onderbrengen in een vereniging waar iedereen elkaar kent.

De Federatie werd gestart nadat Mevrouw Haverals, lid van de Protestantse kerk, een lezing had gehouden in deze kerk in Brussel over “het leven met gehandicapten”. De opkomst was groot en hierdoor werd een aantal helpers/begeleiders gevonden, die mee wilden gaan op de diverse uitstapjes van de Federatie.

Enkele jaren geleden gingen we, behalve een aantal dag-uitstapjes, een hele week op vakantie. Meestal met een 40-tal personen. We hebben deze vakantieactiviteit echter moeten stoppen wegens de vergrijzing van de begeleiders, van wie een aantal de zware verzorgende taak niet meer aankonden.

Nu gaan we nog wel 4 tot 5-maal per jaar op dag-uitstapjes. De foto’s hieronder werden genomen tijdens een uitstapje naar de Biesbosch op 14 mei 2014: een onvergetelijke dag!

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Visie- en Beleidsplan 2020-2025

Website Bethlehemkerk Anderlecht

Facebookpagina PKB

Top
Copyright 2020 Protestantse Kerk Brussel / Privacybeleid