Wat is de protestantse kerk?

Wat is de protestantse kerk?

Wat is de protestantse kerk?

Reformatie

Het protestantisme ontstaat als reformatiebeweging in Europa in de 16de eeuw. Er is kritiek op het Rooms-katholicisme, en mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn willen de kerk hervormen naar haar oorspronkelijke doel.

Na verloop van tijd ontstaan er veel verschillende protestantse kerken, die elk hun eigen pad kiezen. Deze versplintering is een zwakte van het protestantisme. Maar we zien nu ook dat er kerken zijn die zich opnieuw verenigen.

Binnen het christendom zijn er tegenwoordig vijf hoofdstromingen: de Orthodoxie, het Rooms-katholicisme, het Anglicanisme, het protestantisme en de evangelische stroming.

Kerk

De protestantse kerken vinden dat iedereen voor God gelijk is. Eén van de punten waar men voor gestreden heeft is dat iedereen toegang krijgt tot een begrijpelijke vertaling van de Bijbel. Een motto van de reformatie was het ‘priesterschap van alle gelovigen’.

Karakteristiek van protestantse kerken

Protestantse kerken zijn sober qua inrichting. Zo is er ruimte voor concentratie op God. Contact van de mensen onder elkaar, het gemeente-zijn, is ook belangrijk. Net als de vraag hoe een ieder het geloof in zijn/haar leven vormgeeft.

De kerkdiensten zijn eenvoudig. Het lezen uit de Bijbel, de preek en het zingen van de gemeente zelf, zijn belangrijk. De kerkstructuur is democratisch.

De Geest die uit de Bijbel spreekt, en het begrip van de bedoeling van het woord van God zijn belangrijker dan de ‘letter van de wet’. In protestantse kerken mogen predikanten getrouwd zijn, meestal ook vrouwen predikant zijn, en kan een homohuwelijk vaak ingezegend worden.

Karakteristiek voor het protestantisme is ook de aandacht voor wetenschappelijk onderzoek naar de Bijbel in de grondtalen, en de aandacht voor de contextuele uitleg daarvan. Discussies worden niet geschuwd; van mening verschillen is prima.

Protestanten kennen veel geloofsbelijdenissen. We delen klassieke geloofsbelijdenissen met het hele christendom. Daarnaast maakte men mooie geloofsbelijdenissen in spannende tijden. Ieder mens kan een eigen geloofsbelijdenis maken. Dat helpt je om trouw te blijven aan God in de soms moeilijke praktijk van het eigen leven.

Het symbool bovenaan is het Hugenotenkruis. Waarschijnlijk is het in 1688 ontworpen. Eerst werd dit alleen gebruikt door (gevluchte) Franse hugenoten. Sinds de negentiende eeuw geldt het als algemeen protestants symbool.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zaterdag 5 september 2020 – House of Compassion