Vocaal Ensemble Gaudeamus

Logo Gaudeamus

Gaudeamus

 

Het vocaal ensemble “Gaudeamus” werd in maart 2007 opgericht door leden van de Protestantse Kerk Brussel (PKB), met als eerste doel het verlenen van een muzikale meerwaarde aan de erediensten van hun locale kerkgemeenschap.

“Gaudeamus” neemt echter ook deel aan andere evenementen op muzikaal gebied.

Het repertoire omvat naast werken van Bach, Rousell, Purcell, Haydn, Mozart, Schubert, Mendelssohn, Rutter, ook Psalmen en gezangen uit het Liedboek voor de Kerken alsmede eigentijdse liturgische muziek uit andere landen. Daarnaast werken we ook het profane repertoire uit.

Het ensemble bestaat uit vier sopranen, vier alten, drie tenoren en vijf bassen. Filips Pieters is de dirigent. Gaudeamus wordt regelmatig begeleid door Anna Rusakova (piano/orgel).
Versterking vooral van de kleinste stemgroepen is welkom en geïnteresseerde zangers worden aangemoedigd contact op te nemen met de hieronder vermelde contactpersonen.
Ter voorbereiding op de erediensten waaraan het ensemble zijn medewerking verleent, wordt op zondagavond gerepeteerd. De zangers bestuderen zelf thuis de muziekstukken, zodat er tijdens de repetities meer aandacht besteed kan worden aan de muzikale afwerking.
De predikant, de dirigent en het ensemble kiezen in onderling overleg de muziekstukken uit voor de erediensten.

De dirigent, Filips Pieters

Een introductie:
Dirigent Filips PietersHij studeerde hobo, contrabas, kamermuziek en muziekgeschiedenis aan de conservatoria van Gent en Antwerpen. Daarnaast speelde hij hobo en contrabas in verschillende orkesten. Hij heeft ook heel wat hobo soloconcerten gespeeld.
Hij volgde Masterclasses barokhobo in Den Haag en de studie orkestdirectie te Maastricht bij Anton Kersjes.
Op vocaal gebied was hij o.a dirigent van de Schola Cantorum te Sint-Niklaas (gregoriaanse muziek) en “De Minnezangers” te Zele.
Ook voor het Symfonie Orkest Vlaanderen en ‘Het Kamerorkest’ is hij actief.
Regelmatig wordt zijn advies gevraagd als jurylid bij koorwedstrijden of audities.
Hij doceert hobo, fagot, contrabas en cultuurgeschiedenis in Nederland en werkt daar tevens als artistiek directeur – adviseur voor verschillende concertorganisaties.

Begeleiding (piano/orgel)
Anna RusakovaAnna Rusakova begon piano te leren vanaf haar 6 jaar. Na het muziekcollege studeerde ze musicologie aan het Tchaikovsky-conservatorium te Moskou (‘magnum cum laude’, prof. Y. Kholopov, L. Kirillina). Na haar postgraduaat doceerde ze 8 jaar Europese en Russische muziekgeschiedenis in het Muziekpedagogische Instituut Ippolitov-Ivanov te Moskou. Ze nam regelmatig deel aan wetenschappelijke conferenties, symposia en is de auteur van een aantal artikels over muziekgeschiedenis en -theorie (inclusief twee muziektraktaten die ze van Oudgrieks naar het Russisch vertaalde) en werkte als muziekredakteur van films, radio- en TV-programmas.
Vanaf 2009 woont Anna Rusakova in België en nu studeert ze orgel in het Lemmensinstituut te Leuven (doc. L. Bastiaens). Ze treedt regelmatig op als soliste en als begeleidster.

Vriend worden
Wilt u vriend/vriendin worden van ons ensemble? Dat kan door een jaarlijkse bijdrage van € 10,00 (meer mag ook) over te maken rekeningnummer BE70 7310 1471 9925 t.n.v. Gaudeamus, Bollestraat 75, 3090 Overijse.
Wij danken u voor uw ondersteuning en houden u graag op de hoogte van onze activiteiten.

Activiteiten
Zondag 17 juni: eredienst en aansluitend aperitiefconcert

Contact:
hanneke.vansloten@telenet.be

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Bethlehemkerk in Anderlecht

Jongerenreis naar Hongarije – 1 t/m 10 augustus 2018

—–