Predikant

ds. Douwe Boelens

Douwe Boelens komt oorspronkelijk uit Friesland. Hij heeft theologie gestudeerd in Kampen. Na zijn kandidaatsexamen heeft hij twee jaar in Boedapest gestudeerd. Daar heeft hij zijn vrouw leren kennen, met wie hij eind 1988 getrouwd is. Ook zij is predikante; ze werkt als ziekenhuisaalmoezenier in Antwerpen.

Na zijn afstuderen is hij in Hongarije gaan werken: van 1989 tot 1995 in een kerkelijk rehabilitatiecentrum voor drugsverslaafden waarvan zijn vrouw de leiding had, en van 1995 tot 2001 in het pastoraat aan visueel gehandicapten. In 2001 is hij gemeentepredikant geworden in de Emmakerk, een wijkgemeente binnen de Verenigde Protestantse Gemeente (VPG) van Curaçao. Ook daar heeft hij zes jaren gewerkt. Van 2007 tot 2013 is hij als gemeentepredikant verbonden geweest aan de Protestantse Kerk (VPKB) van Turnhout, België. Daar vandaan is hij naar Brussel gekomen, waar hij sinds oktober 2013 verbonden is aan de Protestantse Kerk Brussel.naamkaartje
In Hongarije heeft hij een Klinische Pastorale Vorming gedaan en een diploma behaald in Mentale Hygiëne. Vanuit Turnhout heeft hij in Nederland een opleiding Contextueel Pastoraat gevolgd. Zijn vrouw en hij hebben vier kinderen: twee zoons en twee dochters. Ze voelen zich thuis in de veelkleurigheid van een multiculturele stad en in oecumenische contacten met andere kerkgemeenschappen.

Als u een pastoraal bezoek wilt vragen voor uzelf of voor een ander, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de predikant.

Tot 1 december 2019 had de Protestantse Kerk Brussel twee predikanten: ds. Anne Kooi en ds. Douwe Boelens.

Ds. Anne Kooi vertrok per 1 december 2019 naar het eilend Texel om daar predikant te worden in de PKN-gemeente Waal-Koog-Den Hoorn.

Haar plaats in Brussel is nu vacant.

Anne Kooi Nieuwe Predikant PKN Waal-Koog-Den Hoorn

Ze voelt zich aangesproken door het eiland, maar ook door Texelaars die ze heeft ontmoet. “Geen grijze massa, sterke persoonlijkheden. Dat mag ik wel”, vertelt Ds. Anne Kooi, de nieuwe predikant van de protestantse (PKN) gemeente Waal-Koog- Den Hoorn.

(Bron: Texelse Courant, 29 november 2019)

Interview met ds. Anne Kooi in het Noordhollands Dagblad

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zaterdag 5 september 2020 – House of Compassion