Predikanten

ds. Anne Kooi

 

ds. Anne Kooi

 

Anne Kooi werd geboren in Amsterdam op 31 augustus 1955. Zij studeerde theologie en economie aan de Universiteit van Amsterdam (hoofdvak theologie: geschiedenis van het christendom in de 19e en 20e eeuw, bijvakken: dogmatiek en ontwikkelings­economie). Na haar studie werkte ds. Kooi eerst bij de Universiteit van Amsterdam om in 1995 aan de slag te gaan als redacteur/verslaggever bij de Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON); daarnaast leidde zij regelmatig kerkdiensten. In 2000 begon zij als arbeidspredikante bij het Protestants Dienstencentrum Gelderland (specialisaties: landbouw, industrie en zorg) en vanaf 2005 was ze predikant-directeur van het Diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat te Haarlem. Sinds januari 2012 is ds. Kooi predikant van de Protestantse Kerk Brussel.

 

ds. Douwe Boelens

Douwe Boelens komt oorspronkelijk uit Friesland. Hij heeft theologie gestudeerd in Kampen. Na zijn kandidaatsexamen heeft hij twee jaar in Boedapest gestudeerd. Daar heeft hij zijn vrouw leren kennen, met wie hij eind 1988 getrouwd is. Ook zij is predikante; ze werkt als ziekenhuisaalmoezenier in Antwerpen.

Na zijn afstuderen is hij in Hongarije gaan werken: van 1989 tot 1995 in een kerkelijk rehabilitatiecentrum voor drugsverslaafden waarvan zijn vrouw de leiding had, en van 1995 tot 2001 in het pastoraat aan visueel gehandicapten. In 2001 is hij gemeentepredikant geworden in de Emmakerk, een wijkgemeente binnen de Verenigde Protestantse Gemeente (VPG) van Curaçao. Ook daar heeft hij zes jaren gewerkt. Van 2007 tot 2013 is hij als gemeentepredikant verbonden geweest aan de Protestantse Kerk (VPKB) van Turnhout, België. Daar vandaan is hij naar Brussel gekomen, waar hij sinds oktober 2013 verbonden is aan de Protestantse Kerk Brussel.naamkaartje
In Hongarije heeft hij een Klinische Pastorale Vorming gedaan en een diploma behaald in Mentale Hygiëne. Vanuit Turnhout heeft hij in Nederland een opleiding Contextueel Pastoraat gevolgd. Zijn vrouw en hij hebben vier kinderen: twee zoons en twee dochters. Ze voelen zich thuis in de veelkleurigheid van een multiculturele stad en in oecumenische contacten met andere kerkgemeenschappen.

Als u een pastoraal bezoek wilt vragen voor uzelf of voor een ander, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de predikanten.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Kerkkriebels op 17 november