Opnames

Dienst bekijken en beluisteren?

Hieronder vindt u enkele opnames

VPKB Anderlecht/Brussel/Vilvoorde Goede Vrijdag 2020, 10 april 2020
Videodienst van de VPKB-kerken in Anderlecht en Brussel, Pinksterfeest, 31 mei 2020
Videodienst van de VPKB-kerken in Anderlecht en Brussel, 28 juni 2020
Heropstart van de eredienst: kerkdienst van 5 juli 2020

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Actie Vrijwillige Bijdragen 2020