Wijkavond Noord

26 februari 2014, 20 uur

Tommy Wieringa: ‘Dit zijn de namen’

Bij mevr. F. Meiboom-Janssens (02 – 26 86 790)
De wijkavonden in februari gaan over een roman uit 2013: ‘Dit zijn de namen’. Deze bekroonde roman (Libris Litera-tuurprijs) wordt veel gelezen in kringen van gelovigen, zo ook in onze kerkgemeente.
Het is een aangrijpend boek over vluchtelingen en mensen op zoek naar zingeving, over liefde en geweld, over geloof en ongeloof, hoop en wanhoop. Werelden komen erin letterlijk en figuurlijk tegenover elkaar te staan. Tommy Wieringa, zelf geen christelijk gelovige, schrijft expliciet over het ontstaan van geloof en godsdienst bij een individu en binnen een groep. Hij baseert zich daarbij op inzichten die hij gevonden heeft in de ‘zondeboktheorie’ van de ka-tholieke Franse denker René Girard. Op de wijkavond zullen korte stukken uit zijn roman voorgelezen worden, zodat iedereen een beeld krijgt van zijn zeggingskracht.

ds. Douwe Boelens

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht