15 november 2014

Vreemde vogels

We hoopten dat veel gemeenteleden en gasten op zondag 9 november naar de kerk zouden komen. Om met elkaar een verrassende en creatieve ‘Kerkkriebels’dag te beleven.
En dat is gelukt! Er was veel belangstelling voor de bijzondere kerkdienst, waarbij vogels vooral de dienst uitmaakten. De kerk was bijna vol en zag er heel anders uit. Alle stoelen waren een kwartslag gedraaid om de witte zijmuur als projectiescherm te kunnen gebruiken. Hier werden de vogeltjesfilm, die met name door de kinderen zeer aandachtig werd bekeken, de vliegende vogels en de Bijbelteksten op getoond. De kinderen waren als vogeltjes geschminkt en verkleed in fraaie kostuums.

De teksten en de poppen van het Vogelspel werden door dominee Leen Bosgra (van de Betlehemkerk) zelf geschreven en gemaakt.

Het geheel werd opgeluisterd door het Senior Chamber Choir of Hereford Cathedral School uit Engeland. Een welverdiend applaus was hun deel. In de namiddag traden zij nog op in de Basiliek van Koekelberg ter gelegenheid van het concert: ‘1000 voices for peace’.

Na de bijzondere kerkdienst werd er koffie met cake geserveerd, ditmaal in de bovenzaal. Na de koffie waren vele gegadigden weer paraat om de veilingstukken en de aangeboden diensten tijdens de ‘dienstenveiling’ te kopen.
Na de dienstenveiling was er in de hal beneden de mogelijkheid om samen te proeven van de lekkere thuisbereide warme soepen en koude schotels. Rond de tafels vond ieder een plaatsje.

Nogmaals alle gemeenteleden, gasten en de mensen die geholpen hebben, zeer bedankt voor het welslagen van deze jaarlijkse Kerkkriebels.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht