22 maart 2016

Verklaring rond de aanslagen in Brussel

De Protestantse Kerk Brussel heeft met ontzetting over de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek gehoord.

Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden.

Deze gebeurtenissen doen een bijzonder appèl op ons als gemeente van Jezus Christus op deze concrete plek in de wereld.

Jezus zegt:

“Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.” (Lucas 6:27 e.v.)

Onze landelijke kerk is via het luchthavenpastoraat betrokken bij de opvang van reizigers die nu niet verder kunnen reizen. En in onze stad Brussel zelf ligt onze solidariteit bij hen die al jaren onder alle bevolkingsgroepen aan het werk zijn om achterdocht, haat en angst weg te nemen. Hoewel dit vredeswerk door de recente gebeurtenissen bemoeilijkt wordt, wordt naar ons idee de noodzaak daarvan hierdoor nogmaals onderstreept.

Wij hopen dat onze kerk een schuilplaats mag zijn voor een ieder die behoefte heeft aan bezinning.

Wanneer alles in verstarring geraakt, en angst in onze straten heerst, wil onze kerk zijn hart openen.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht