27 januari 2016

Veertigdagen-project “Over hoop en huizen”

Op 14 februari begint dit jaar de Veertigdagenperiode waarin we ons voorbereiden op Goede Vrijdag (25 maart) en Pasen (27 maart).
Zoals gebruikelijk, zullen we dan in onze kerk geld inzamelen voor een goed doel dat onze aandacht behoeft, dichtbij of veraf.
Voor dit jaar heeft de Kerkenraad besloten de schijnwerper te richten op het project Over hoop en huizen.
Dit is een nieuw initiatief van de Verenigde Protestantse Kerk in België.

Kort gezegd komt dit initiatief erop neer dat een fonds is opgericht van waaruit initiatieven kunnen worden ondersteund voor vluchtelingen in België. Hierbij kunnen we denken aan het betalen van een huurgarantie, hulp bij het betalen van de huur, de verwarming, de aankoop van meubelen en ander essentieel huisgrief. Met andere woorden: het helpen van het creëren van een ‘thuis’ voor erkende vluchtelingen. Zij moeten immers, twee maanden nadat zij het officiële statuut van vluchteling hebben gekregen, zelf een gepast onderkomen vinden. Gezien de middelen waarover de meeste vluchtelingen beschikken is dit niet evident.

Bovendien zullen ze naar werk moeten zoeken. Daarvoor is een adres onontbeerlijk. In Brussel zal dit project uiteraard nauw samenwerken met het
Protestants Sociaal Centrum. Met onze inzameling Over hoop en huizen hopen we een belangrijke impuls te geven aan dit project.

Gezien de grote aantallen vluchtelingen die ons land bereiken, zijn voor de langere termijn stabiele en regelmatige bijdragen nodig. Daartoe zouden mensen jaarlijks of maandelijks een bedrag aan het fonds kunnen overmaken.

In de periode van 14 februari tot 27 maart zal, bij het uitgaan van de kerk onderaan de trap een bus staan waarin u uw bijdrage kan deponeren. De kerkenraad beveelt dit project van harte aan!

Rob van Drimmelen

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht