11 december 2017

Slavernij in Libië – een appèl

Appèl tegen de slavenhandel en barbaarse praktijken met Afrikaanse migranten in Libië

ter gelegenheid van Tweede Adventszondag, 10 december 2017:

de Internationale Dag van de Mensenrechten

 

Dit jaar is er een drastische vermindering van asielaanvragen. Maar moeten we ons niet afvragen waar die mensen dan zijn gebleven? Het antwoord is dat honderduizenden mensen worden tegengehouden of teruggestuurd naar Turkije en Libië en die komen daar in kampen terecht.

Ooggetuigen spreken van gruwelijke en onmenselijke toestanden in vooral de Libische kampen: er is te weinig voedsel, zo goed als geen medicijnen en amper medische hulp. Afrikaanse migranten worden er mishandeld uit puur racistische motieven.  Ze worden als slaven verhandeld op de markten in Tripoli.We leven in 2017 en toch is slavernij nog steeds actueel!

Deze schandelijke situatie is het directe gevolg van de akkoorden, die  Italië en de Europese Unie hebben gesloten met de Libische overheid. De Europese Unie betaalt de  Libische kustwacht om ervoor te zorgen dat de bootvluchtelingen worden tegengehouden en naar de kampen in Libië worden gebracht. Mensenhandelaars zijn hierdoor hun inkomsten kwijtgeraakt. Er zijn bewijzen, dat er een grootschalige orgaanhandel op gang is gekomen. Bovendien wordt er in de kampen gefolterd en verkracht (*).

Mensen op de vlucht voor oorlog en armoede, hopend op kansen voor een beter bestaan voor henzelf en hun kinderen, belanden door toedoen van Europa in de totale hel in de Libische kampen.  

Kunnen we dit met een gerust hart aanhoren? Is dit het vluchtelingenbeleid dat we willen? Dit kunnen we niet toestaan. De Europese Unie en de VN zouden dit niet mogen tolereren. Iedereen heeft recht op menselijke waardigheid. Iedereen heeft het recht om te leven. Dat zijn absolute rechten, die we niemand mogen ontzeggen.

Eén van de predikanten van de VPKB stuurde vorige week een dringend appèl  naar het  bureau van de VPKB, om toch vooral ook onze stem te laten horen tegen zoveel  barbaarsheid. Daarom  wordt deze tekst vandaag, op de  Dag van de Mensenrechten in alle kerken van de VPKB voorgelezen.

In deze Adventstijd willen we een appèl doen op  de solidariteit van iedereen,

Over enkele weken vieren we de geboorte van Jezus van Nazareth. Hij was ooit ook een  vluchtelingenkind. Eenmaal volwassen geworden sprak hij de onvergetelijke woorden:

“ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor één van dezen: hongerigen, zieken, gevangenen en vreemdelingen, dat hebben jullie voor mij gedaan” ( Mt. 25: 40b).

Brussel, 4 December 2017

(*) Informatie via dr. Pietro Bartolo, vluchtelingenarts op Lampedusa. Hij ontving onlangs een eredoctoraat van de VUB.

Voorbeden voor zondag 10 december 2017

Advent  zet ons op weg naar Kerst. Zij nodigt ons uit om ons voor te bereiden op de komst van Jezus, de man van Nazareth. God, in deze tijd  vragen wij , geef ons de genade om werkers van Uw Koninkrijk te zijn. Help ons om de wanhoop van mensen  te zien en het onrecht te bestrijden. Zo bidden wij:

 Allen: Heer, ontferm U  (eventueel  kan de gemeente een acclamatie  zingen b.v. 368a: Kom Heer, en wacht niet langer)

Heer, wij bidden voor allen, die zich inzetten voor de rechten van de mens en wij roepen tot U voor allen die lijden onder onmenselijke en vernederende situaties. In het bijzonder bidden wij voor Afrikanen, die barbaars behandeld worden in Libië,waar ze als slaven worden verkocht, terwijl zij op zoek waren naar een beter leven. Wij bidden ook voor de Rohingjas, die van hun land verdreven zijn en waarvan de meerderheid nog kinderen zijn. Zo bidden wij:

Allen: Heer, ontferm U.

Heer, wij bidden voor Europa. Zij is mede verantwoordelijk voor wat er in Libië gebeurt, maar ook op andere plekken in de wereld.  Dat zij instaat voor waarden van openheid en verdraagzaamheid. Dat de mens, wie hij of zij ook is, op de eerste plaats komt. Heer, wij smeken U, help ons om een halt toe te roepen aan discriminatie en om respect voor de rechten  van de mens, ongeacht waar, die vandaan komt. Zo bidden wij:

 Allen: Heer, ontferm U

God, kom en raak het hart van de mensen, die anderen slecht behandelen, hen tot slaven maakt, mishandelen en doden. Dat zij zich laten raken, door het zien van de nood die zij aanrichten.           

God, kom en raak het hart van de Europese leiders, geef hen de moed om naar andere wegen te zoeken, dan die leiden tot medeplichtigheid aan mensonterende situaties.                                              

God, kom en raak ook ons hart, dat wij niet zwijgen bij het zien van onrecht, maar opkomen voor allen, die in mensonwaardige omstandigheden moeten leven. Zo bidden wij:

Allen: Heer, ontferm U

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zaterdag 5 september 2020 – House of Compassion