28 juli 2016

Saint-Etienne-du-Rouvray

Met afgrijzen vernam de Verenigde Protestantse Kerk in België van de gruweldaad in het Franse Saint-Etienne-du-Rouvray.

Zij betuigt haar diepe medeleven aan de familie en vrienden van priester Jacques Hamel, aan al haar Rooms-katholieke geloofsgenoten en aan het gehele Franse volk.

Geschokt door het toenemende geweld waarmee gisteren en in de voorbije weken op lafhartige wijze ook op West-Europese bodem medemensen het leven werd ontnomen, zal de Verenigde Protestantse Kerk in België blijven hooghouden dat de diversiteit in onze samenleving een rijkdom is, weigeren te aanvaarden dat verschillen tussen mensen worden verdraaid tot valse tegenstellingen en zich verre houden van eender welke vorm van polarisatie.

Solidair met moslims, joden, christenen en met alle mensen die geloven in een wereld die de mensheid toekomst biedt, wil zij mee de weg banen voor een samenleving van liefde, vrede en gerechtigheid voor allen.

Ds. Steven H. Fuite,
Synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België

Brussel, 27 juli 2016

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht